onsdag, januar 02, 2008

Ble du glemt i nyttårstalen?

De eldre i samfunnet er bitre på statsministeren. Seniorsakens pressetalsmann, Vidar Lønn-Andersen er djupt såra og vonbråten. Ikke med et ord ble de som bygde landet, nevnt. Det har sannsynligvis ikke skjedd siden radioen ble funnet opp. Eller siden 2005. De husker jo ikke så godt de folka der.

Ved statsministerens kontor er man selvsagt lei seg og ønsker selvsagt ikke å støte noen. Man har derfor besluttet at Statsministeren vil starte nyttårstalen for 2009, mandag 5. januar. Han vil da lese opp navnene til samtlige norske statsborgere for å avslutte 1. januar 2009 med å ønske alle oppleste godt nytt år.

Siden jeg gikk på skolen før PISA, og mens Jens Stoltenberg var et glimt i sin fars øye, så fant jeg via enkel hoderegning ut at han skal lese ca. 18-19 navn i minuttet, 12 timer i døgnet, 360 dager. Alle nevnt, ingen glemt.

I tillegg driver han jo med noe nyttig mens han leser. Han kan eventuelt dele på oppgaven med Kristin Halvorsen. Hun har jo gått av, så vidt jeg har forstått.

Det som gjorde meg aller mest nedstemt var følgende formulering i pressemeldingen fra Seniorsaken:
"Etter at Seniorsaken har avdekket tallrike skandaler i eldreomsorgen blant annet gjennom vår SOS-telefon, er det utrolig at statsministeren holder en tale til folket og unnlater å si et hyggelig ord til tredjeparten av landets borgere – det vil si alle over 50."

De vil si alle over 50? Ikke f...

Jeg vil ikke være innblandet i en forening som har Vidar Lønn Arnesen som pressetalsmann.

Så Jens, du kan utelate meg. Jeg skal ikke bråke.

Ingen kommentarer: