søndag, januar 27, 2008

Statlig eieravmakt

Jeg er fly forbanna på Statoil. Det var miljøvernsbistandsminister Erik Solheims reaksjon på at StatoilHydro ville øke utslippene av CO2 på Melkøya. Oj sann. Vart du skræmt no, Helge Lund. Neppe.

Denne saken viste med stor tydelighet at selv om Staten eier over 60% av StatoilHydro, så driter Helge Lund i hva Erik Solheim måtte mene. Han kan bli så forbanna han vil. Åslaug Haga må gjerne kåres til landets mektigste kvinne så mange ganger man orker. Hun heller styrer uansett ikke StatoilHydro. StatoilHydro styrer Haga. Og Solheim.

Miljøvernministeren sa han var «fly forbanna» på StatoilHydro, men levnet lite håp om at søknaden om å få utvide utslippet fra LNG-anlegget på Melkøya vil bli avvist.

– Dette er skuffende og alvorlig og tærer på StatoilHydros prestisje. Jeg forventer at man snur hver en stein for å se om det finnes alternativer. SV var imot Snøhvit, og tiden er over for store utbygginger uten å ha løsningen klar for hvordan utslippene skal håndteres, sa Solheim.

Han ville ikke svare på om regjeringen har en grense for hvor store utslippsøkningene kan bli før hele Snøhvit-prosjektet legges på is. Han ønsket heller ikke å forskuttere behandlingen av søknaden fra oljegiganten.

Vel, for å spare Staten for tid og penger, så kan jeg godt avgjøre det her og nå. Søknaden er innvilget. For det blir den.

Er det noen med vettet i behold som tror at en utbygging som foreløbig har kostet 53 milliarder (og øker fortsatt) og som er blitt 50% dyrere enn budsjettert, blir stanset av litt ekstra CO2?

Men jeg forstå Erik Solheims forbannelse. Det er ikke lett å motivere for at du og jeg skal redusere bilbruken med økte avgifter, betale for parkeringsplasser og få en evt. veiprising på toppen, når Statoil kan ture frem som de vil.

De lokale politikerne er allerede kommet på banen. Man biter selvsagt ikke hånden som mater en.

Hammerfest-ordfører Kristine Jørstad Bock (Ap) stiller seg bak Høyres og FrPs krav om at StatoilHydros søknad må godkjennes.

– Vi må ha minst mulig bråk, og la Statoil gjøre jobben med minst mulig utslipp. Godkjenn søknaden, og la oss komme i gang, sier ordføreren.

Klart det. Minst mulig bråk. Man kødder ikke med Statoil.

Men også i andre sammenhenger viser Helge Lund hvem som bestemmer. Stikk i strid med vedtatte planer, har han bestemt seg for at StatoilHydro skal i gang på de utsatte områdene i Lofoten og Vesterålen.

Konsernsjef Helge Lund i StatoilHydro legger betydelig press på politikerne for å få dem til å åpne sokkelen utenfor Lofoten og Vesterålen for oljevirksomhet fra 2010.

Får selskapet ikke gå i gang i dette området vil StatoilHydros produksjon på norsk sokkel falle, sier Lund. Men hvis de snart får slippe til på denne omstridte og uhyre følsomme sokkelen, blant skrei og lofottorsk, lover Lund at selskapet kan holde sin produksjon minst på dagens nivå i flere år fremover.

Dette er en melding de forstår som steller med Statens pensjonsfond, det som en gang kaltes Oljefondet.

I følge Harstad Tidende. Er det noen som tviler på om Helge Lund får viljen sin. Hans dulgte trusler hjelper godt. Han er under hardt press fra finansmarkedet fordi StatoilHydro ikke leverer som forventet. En nedgang i inntektsstrømmen vil derfor være tungt å bære for selskapet. Og Staten vil få reduserte inntekter. Bare i 2006 var utbyttet på 14 milliarder. I tillegg kom verdistigningen.

Bare i Rogaland legger StatoilHydro igjen 42 milliarder kroner til innkjøp av varer og tjenester. Som uttrykt i en leder i Stavanger Aftenblad: "E det løye at me lyttar til Helge Lund?"

Nei, det er ikke "løye".

Uansett om StatoilHydro hadde vært eid 100% av staten og tatt av børsen, så hadde StatoilHydro bestemt. Det er et demokratisk tankekors.

Selskapet legger igjen så mye penger rundt hele kysten at forsøk på å vingestekke selskapet ville vært utelukket. Statoil har alltid bygget sterke relasjoner til politikere. Enten ved å antyde en utbygging eller å true med å trekke seg ut.

Gjøkungen har vokst seg for stor for reiret. Å fusjonere inn Hydros oljedivisjon gjorde ikke Helge Lund mindre "høy og mørk".

Man kan godt forsvare eierandelen i Statoil av rent økonomiske årsaker, men å bringe inn svulstige ord som "samfunnsansvar" duger ikke. I følge Statoil er det som er best for Statoil også best for samfunnet. Punktum.

Det som skjer er en meget klar og tydelig demonstrasjon i statlig avmakt. Statlig eieravmakt.

11 kommentarer:

Anonym sa...

Statoil Har i den siste tiden gjort seg bemerket som et heller uetisk selskap. Ikke bare driver de med løftebrudd og sjokkerende oppførsel i forhold til melkøya. Du husker sikkert skattesaken i Nigeria for en stund siden? Det viser seg at Statoils operasjoner i Nigeria er et samarbeid med ChevronTexaco, som har SÆRDELES alvorlige saker på samvittigheten der nede.

http://vanskeligeviljar.blogspot.com/2008/01/skattefri-olje.html

Etter min mening er dette et generellt problem. Når Ntorkonsernene blir så store at de gjennom sine enorme økonomier blir en utfordrer til demokratisk styring av samfunnet.
Spørmålet er vel hva man kan gjøre med med det, når de demokratiske kanalene er så til de grader svekket som de er nå for tiden.

Og ja, det blir for dumt å mase om at Ola Dunk må ta mer buss og sykle på jobb, når det offentlige overhodet ikke makter å sette foten ned for bøllene i det pirate næringsliv.
Fint at du som "profilert blogger" påpeker dette.

Anonym sa...

Vi hadde 3 "norske" oljemiljø, Saga, Statoil og Hydro. Nå sitter vi tilbake med konstruksjonen "StatoilHydro". Hva om trenden hadde gått andre veien? Tenk om vi i dag i 2008 hadde hatt 6-8 "norske" oljeselskaper til å forvalte rikdommene! 6-8 "Helge Lunder" som hver dag, på ramme alvor, var nødt til å gjøre alle fremtidige "Erik Solheimer" minst mulig forbanna!

Men nå er vel det for sent?

Knut Johannessen sa...

a.sa:

Det er nok for sent, dessverre.

Kyle sa...

Helge Lund gjør vel egenlig mer for velferden i Norge enn den sittende regjering...
Det er viktig å skape disse verdiene, for de skaper arbeid.

D e sje løye me fra Rogaland e blitt gla i oljå

Knut Johannessen sa...

Kyle: Tja, han gjør kanskje det, men det renner nå mye penger ut i et selskap som ikke har klart å bygge ut et felt uten store overskridelser.

Poenget var forsåvidt ikke at StatoilHydro ikke drar penger inn i statskassen, men om selskapet er styrbart eller ikke.

Anonym sa...

"Tenk om vi i dag i 2008 hadde hatt 6-8 "norske" oljeselskaper til å forvalte rikdommene!"

"Det er nok for sent, dessverre."

Har dere puttet hodet i en sekk der borte???
Sier Noreco, Revus, DNO, Altinex, Aker Exploration + ca. 40 selskaper til dere noe?

Ja, de er ennå små i antall opererte og produserende lisenser. Men det er politisk valg. Staten stilte ingen krav om nedsalg da den godkjente fusjonen med det til følge at StatoilHydro nå sitter på ca. 90% av lisensene på sokkelen. Gjentar: Dette er et politisk valg, SH har ikke begått noen palassrevolusjon og tiltatt seg dette. Maktbasen deres er velvillig skjenket dem av regjeringen.

Eierandelen i StatoilHydro er helt uinteressant av økonomiske årsaker. Det er skatt som utgjør oljeformuen vår - ikke utbytte fra selskapet.

"men om selskapet er styrbart eller ikke."

En forvrengt problemstilling. Selskapet er fullstendig styrbart. Det har både en administrasjon, styre og bedriftsforsamling som fungerer.

Derimot er det selve kroneksemplet på hvilke fantastiske habilitetsproblemer ethvert statlig eierskap medfører, i dobbeltrollen som eier og regulator.

Problemstillingen som det ble innledet med at SH får gjennom sin søknad er en konstruert problemstilling. Sotutslippene er plagsomme, men forbigående - og bagatellmessige i forhold til andre industristeder og storbyer.
Oppstusset om CO2 utslippene er intet mindre enn idioti.

"I følge Statoil er det som er best for Statoil også best for samfunnet. Punktum."

Mer tøv. Statoils oppgave som aksjeselskap er å produsere merverdi for sine eiere. En vesentlig eier er nettopp samfunnet. Dersom "samfunnet" har andre interesser enn best mulig avkastning på investert kapital så har man to valg: Kjøp ut resten av eierne, eller selg seg ut. Men oppgaven for Helge Lund er nettopp å gjøre det beste for sine eiere. Sitater som ovenfor er svulstige og høres flotte ut, men er egentlig uten noen form for innhold.

Knut Johannessen sa...

SV: Her var det mye rart.

Jeg har da ikke sagt noe om at SH har tiltatt seg dette uten politisk velsignelse. Når det er sagt så var det Hydro og Statoil som startet dette, men de fikk raskt politisk ryggdekning.

Når jeg snakker om eierandeler, så er det på bakgrunn av de rødgrønnes ønske om 67% eierandel. Jeg takker for opplæringen om at det er skatteinngangen som betyr noe for økonomien. Jeg hadde en svak anelse om det.

Styrbarhet har ingen ting med om administrasjon, styre og bedriftsforsamling fungerer eller ikke. Styrbarhet er at Erik Solheim tross at han er "fly forbannet" ikke kan løfte en finger. Jeg trodde ikke dette var nødvendig å presisere.

Jeg må beundre din naivitet i forhold til hva StatoilHydro er i stand til å få gjennom. Man skal vite ganske lite om Statoils historie for å kunne skrive det du gjør.

Styrbarhet er at selskapet har fått en størrelse som gjør at de får gjennomslag for sine saker fordi bl.a.de økonomiske konsekvensene blir for store.

Konstruert problemstilling? Du glemmer at utslippene de søker om nå kommer i tillegg til det de har søkt om tidligere. Du må gjerne fremstille oppstusset om CO2 som idioti. Det tyder vel på at argumentene dine er svake når du trenger slike utsagn.

Vår miljøvernminister og f. eks. Bellona synes tydeligvis ikke at dette ikke er idioti.

Jeg er skuffet over din evne til å lese mellom linjene og du kan droppe "forelesningen" om hva som er et børsnoterts selskaps oppgave. Det vet jeg ganske mye om. Det er ikke det jeg har skrevet om.

Hele bloggposten var rettet inn mot regjeringens argumenter for å øke eierandelen i StatoilHydro og at StatoilHydro i norsk sammenheng er en maktfaktor som kan være et problem.

Da vektlegges ikke nødvendigvis det økonomiske, men at bedriften skal ha et samfunnsansvar. Jeg er ikke sikker på om Statoils ledelse og regjeringen har samme oppfatning av hva samfunnsansvar er.

Jeg er forøvrig ikke helt alene om dette synet.

Men en morsom kommentar ble det, bare synd du bommet en smule.

Anonym sa...

Vel sånn går det når man forsøker å harve over bloggposten og en del av kommentarene samtidig, det ble litt for upresist og jeg har ingen problemer med å si at jeg bommer. Mye fordi en del av det ikke var rettet mot posten din, men mot en del av kommentarene.

Mitt poeng var vel noenlunde det samme som ditt, at selskapet er fullstendig styrbart, men gjennom selskapets organer der staten har en tung røst. Men selskapet er ikke, og skal ikke være styrbart gjennom politiske signaler. Vi er stort sett enige om dette, tror jeg.

Siden jeg tjener mitt daglige brød i arbeide for Statoil og andre med å utarbeide og innhente samtykketillatelser og utslippstillatelser og myndighetskontakt generelt, så tror jeg at jeg kjenner Staoils og andre oljeselskapers historie, gjøren og laden vel så godt som du.
Det er ikke noe ekstraordinært ved at Statoil får innvilget en slik endring på driftsbetingelsene. Det skjer tvertimot årlig flere ganger i ulike selskaper.
Til nå har ikke noen tilsyn stoppet et samtykke eller bruksgodkjennelse der dette har stått i fare for å koste operatøren (stor eller liten)alvorlige penger. For meg som driver med dette blir det derfor litt unyansert og rart å fremstille det som dette er noe StatoilHydro kan drive gjennom i kraft av sin størrelse - det er mer business as usual.
Noen ville brukt ordet naiv om de som ikke er klar over det, men det skal jeg avholde meg fra....

Rent konkret i denne saken, er sotutslippene en betydelig plage for befolkningnen lokalt. Men de er tidsavgrensede (forhåpentligvis...) og det kan godt tenkes at det vil bli krav om tiltak som kan begrense sotutslippene.

Men soten er nærmest blitt nevnt en passant. Det er CO2 utslippene som er fremhevet som "synden".

Dette er idioti fordi:
- Selv om man legger til grunn klimaskremslene (du gjetter vel hva jeg mener om det.....:-) ) så er utslippet ubetydelig i forhold til klimaendringer. Hvor mange desimaler bak komma må vi før vi kan påvise effekt av disse 1,5 mill tonn/år? Den reelle effekten må jo være målestokken på hvor ille disse utslippene er. Ikke tilfeldige sammenligninger med norske utslipp totalt sett (som også er små på verdensbasis) eller bilparken her og der.
Når StatoilHydro i tillegg gjennom den nye klimakvoteforskriften er pålagt å kjøpe kvoter for utslippene (slik at effekten angivelig nøytraliseres), så fremstår jammeren og miljøvernministerens tenner&gnissel som noe, tja..idiotiske.
Enda mer kuriøst blir det fordi den gassen som brennes var tiltenkt eksport til USA, der det vel neppe hadde blitt kjøpt kvoter for bruken?

Det står deg selvfølgelig fritt å synes at dette er svake argumenter, men det hadde vært mer lærerikt for meg å få vite hva som er svakt med dem. Inntil videre synes jeg fortsatt oppstusset om CO2 utslippene fra Melkøya er idiotisk og drevet av miljøorganisasjonenes/ministerens markeringsbehov mer enn av en vurdering av faktiske skadevirkninger.

La ikke dette overskygge at vi sannsynligvis er dørgende enige om det statlige eierskaps nokså blandede velsignelser. Ikke minst blir det grelt her, der staten så til de grader havner i skvisen mellom å være regulator og eier.

Oppsummert: Mitt anliggende var det er litt konspiratorisk å se denne saken som et eksempel på StatoilHydros voldsomme makt, når dette mer er i tråd med business as usual enn et unntak.
Dernest at oppstusset om disse ekstraordinære utslippene ikke har noe særlig faglig grunnlag, foruten soten - som også jeg synes er ille.

Og nei, dette er heller ikke et forsvar for monopolkonstruksjonen StatoilHydro.

Knut Johannessen sa...

SV: Nå ser bildet noe annerledes ut. Og jeg oppfatter det aldeles ikke som et forsvar for Statoil/Hydro. Jeg tviler heller ikke på at du kjenner Statoil fra innsiden bedre enn jeg gjør.

Jeg har imidlertid sett på nært hold hvilken makt Statoil har, særlig i forhold til lokalsamfunn. Rett skal være rett. Dette er noen år siden. Men det var en noe scary forestilling. Og da var ikke Statoil like stor som i dag.

Og man kan godt si at Helge Lund bare gjør jobben sin når han viser til hva som skjer dersom StatoilHydro ikke får gjennomslag for boring på f.eks. Nordland VII. Men det påvirker selvsagt politikere fordi StatoilHydro er så stort og konsekvensene er så store.

Du har helt sikkert rett i CO2-problematikken slik du fremstiller den. Jeg "forsøkte" å se på denne episoden med de rødgrønnes øyne og grunnen til Solheims raseri. (Kanskje ikke helt vellykket) Det går mer på at han må vise sin utilstrekkelighet overfor et selskap der regjeringen har argumentert med at økt eierandel skal bidra til at bedriftene blir mer lydhøre for innspill fra eierne.

Og den pedagogiske utfordringen som ligger i å få overbevist om at bilbruk mm. skal tas når det er en mindre andel av et slikt utslipp.

Men i det store bildet og det som var grunnlaget for posten tror jeg vi ikke er så uenige, noe din kommentar bidro til.

Anonym sa...

Du har jo selvfølgelig rett i at dette er en voldsom symbolsak for de rødgrønne. Den er tung for Sosialistisk Venstre som stemte mot Snøhvitutbyggingen - kanskje særlig fordi de har liten trening i å være pragmatiske i forhold til tidligere regjeringers vedtak som de må "arve".
Ingen skal underkjenne svære selskapers makt og viljen til å bruke den. Det er derfor et demokratisk samfunn har et regelverk som setter grenser for og muligheten for å utøve denne makten. Men denne muligheten blir jo litt illusorisk når den regulerende myndighet er eier også. Og det er nettopp dette groteske forholdet som det er komisk at Solheim ikke tar over seg i sin forbannelse. Han vil kunne regulere samtidig som han eier et selskap som kan oppleve negative konsekvenser av hans regelverksutøvelse.

Det er paradoksalt at de rødgrønne ikke erkjenner denne dobbeltrollen mens de lovpriser det statlige eierskap.

Knut Johannessen sa...

Sv: For å sitere fra Høyesterett: "Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med
førstevoterende."