tirsdag, januar 15, 2008

Overvåkningssamfunnet

Bladet Tromsø hadde torsdag en meget interessant artikkel om EUs datalagringsdirektiv, skrevet av journalist Jostein Østring. Jeg har fått tillatelse til å gjengi den her:

"Et Norge der myndighetene har tilgang til detaljopplysninger om enhver privatperson. Snart kan det bli en realitet.

Informatikkprofessor Dag Johansen (46) ved Universitetet i Tromsø frykter i alle fall at en gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv kan føre til nettopp det mange vil kalle et "overvåkingssamfunn".

Direktivet er planlagt innført i Norge innen 15. mars 2009, og innebærer at all trafikk fra enkeltpersoners bruk av Internett og telefon skal lagres over lengre tid for at myndighetene skal kunne bruke opplysningene mot terrorvirksomhet.

Eksempelvis vil alle telefonsamtaler logges med sted, tid, samtalelengde og personinfo. Også e-postkorrespondanse og SMS-er blir logget.
Slike tiltak er foreløpig reservert enkeltpersoner eller grupper politiet har særlig grunn til å mistenke for grov kriminalitet. Det prinsippet vil snus fullstendig på hodet straks direktivet inntreffer for fullt.

– Dette betyr at det vil være opp til folk å bevise sin uskyld, i motsetning til dagens rettspraksis. Ved å være i tilfeldig kontakt med kriminelle uten å vite det risikerer man å bli mistenkeliggjort og overvåket, sier Johansen.

Blant verdens fremste

Ingen har så stor anerkjennelse innen informasjonsspredning og -innhenting i landet som tromsøværingen Dag Johansen (46). I tillegg til å være professor i informatikk er han sjefsforsker i søkemotorselskapet Fast Search Transfer, og regnes som en av verdens fremste forskere på søk i store datamengder.

En ting er å søke informasjon fra åpne kilder. Noe helt annet er å innhente informasjon fra gjennomsnittsborgeres privatliv, noe Johansen mener direktivet åpner for.

– Å innføre dette direktivet blir en slags "første fase". Kan man først lagre informasjon om hvem som helst, skal det ikke mye til for at man under dekke av å forebygge en terrorhandling vil kunne se på innhold i opplysningene som finnes, sier Dag Johansen, som presiserer at det er som informatikkprofessor han uttaler seg.

– Kan misbrukes

Han frykter at opplysningene om enkeltpersoner kan bli misbrukt på det groveste.

– At databaser med mengder av svært privat informasjon skal ligge spredt rundt omkring hos private aktører blir helt feil. Da er sjansen stor for at informasjonen skal kunne misbrukes, sier professoren.

– En egen interdepartemental gruppe jobber for Stortinget med å innpasse direktivet til norske regelverk. Tror du ikke de vil kunne forhindre at noe slikt skal kunne skje?

– Jeg er ikke så naiv at jeg tror at et norsk regelverk kan hindre misbruk. Hvordan kan man vite at ikke en eventuell intern utro tjener i systemet vil kunne benytte seg av informasjonen? Dessuten er dette en prinsipiell sak. Hvor går grensa for å gå inn i folks privatliv? spør professoren seg.

– Mot sin hensikt

Datatilsynet har i sin personvernrapport for 2007 refset direktivet, og uttalt seg svært negative til det. Også Johansen advarer stortingspolitikerne.

– Jeg tror ikke det tenkes over konsekvensene ved en slik innføring. Myndighetene må ikke uten videre ta inn over seg slike direktiv fra EU, som igjen kan være påvirket av USA, og importere dem til Norge, sier Johansen.

– Et annet problem med dette er at en lagring av slik informasjon vil generere ufattelig store datamengder. Den relevante infoen vil kunne skjules blant store mengder helt ordinær virksomhet. Hvis målet er å komme personer som truer rikets sikkerhet i forkant, vil direktivet kunne virke negativt, advarer han.

Han understreker at han i utgangspunktet har stor respekt for politiet, og ønsker at de skal kunne benytte mest mulig av tekniske virkemidler for å bekjempe kriminalitet.

– Men det må skje en selektering om hvem man vil overvåke, konstaterer Dag Johansen.

I tilknytning til denne artikkelen er Fremskrittspartiets Jan Arild Ellingsen intervjuet. Det intervjuet kommer i en egen post.

4 kommentarer:

Milton Marx sa...

Det er mye her jeg ikke skjønner rekkevidden av. La oss si at vi snakker om bitcurrent-overføringer (fildeling). Da vet du ikke hvilke maskiner du er koblet opp mot.

La oss si at Bin Laden skulle være operaelsker, og laster ned Verdi-operaer via Pirate Bay. Det får han ikke gjort uten at han samtidig stiller maskinen sin til rådighet for å sende de delene av filen han har mottatt til andre, som igjen laster opp til og ned fra andre maskiner de ikke kjenner. (Hos Pirate Bay ligger det ikke noe ulovlig materiale. Stedet setter kun de ulike brukerne i kontakt med hverandre, uten at noen vet hvem de er. Pirate bay oppbevarer ingen logger, men det blir kanskje ikke nødvendig for å spore aktiviteten der, hvis dette direktivet implementeres.)

Se ikke bort fra at maskinen din kan ha sendt eller mottatt data til/fra Mulla Krekars maskin, dersom dere skulle ha sammenfallende interesser på ett eller andnet punkt (kunne være så uskyldige ting som hagebruk), og benytter dere av fildeling. I så tilfelle ville det stå at Krekars maskin mottok et visst datavolum fra din maskin klokken da og da på den og den dato i en eller annen logg.

Det må jo være filmbransjens våte drøm å få gjennomslag for å se på hvilke maskiner som sender data seg i mellom. De ville kunne nøste seg tilbake til hvem som har deltatt i spredningen av filmer og musikk. Her er det også viktig å huske at ikke alt som sendes via fildeling er ulovlig kopiert materiale.

Hvor ille dette blir avhenger av hvordan ting gjennomføres, men jeg frykter at praksisen vil skli ut. Kanskje ender vi der at film- og musikkbransjen saksøker Internett-leverandørene, for å se hvem som piratkopierer.

Knut Johannessen sa...

Milton: Jeg tror du er i godt selskap med de fleste av oss. Det er vanskelig å skue rekkevidden. Det jeg er aller mest redd for er det jeg kaller "de små skritts tyranni". Det at man stadig utvider bruksområdet etter hvert som de "gode ideene" dukker opp.

Jeg kan illustrere det med bombrikker/autopass. Da brikkene ble innført tenkte vi ikke på noe særlig annet enn at de skulle forenkle passering av bommer. Vi skulle slippe å stoppe for å fomle etter penger.

Men så fant noen ut at man kunne følge bilenes bevegelser. Politiet fikk info og det siste er at ligningsmyndighetene nå bruker bompasseringer for å sjekke om man har ført riktig antall km i kjøreboka, om man kjørte vilger med grønne skilter hjem, eller om trygdede har beveget seg i tidsrom og på steder de ikke skulle.

Det gjør at jeg er meget skremt over overvåkningsdirektivet.

Anonym sa...

Hva med å slutte å stjæle film da!

Milton Marx sa...

Anonym: Se dét er jo en annen diskusjon.

Men det finnes altså materiale som formidles lovlig via fildeling også. Da står man notert i en eller annen logg med kommunikasjon med andre man ikke vet hvem er.