tirsdag, november 18, 2008

Skjult skatteøkning til alle neste år

I jordbruksoppgjøret i år fikk bøndene inn en klausul om at økte utgifter som følge av prisøkninger på gjødsel og kraftfor, skulle kompenseres. Det viser seg å bli 725 millioner. Dette kommer på toppen av et ellers så godt oppgjør.

Regjeringen valgte å la folket betale 80% av oppgjøret via økte priser. Neste år vil dette innebære ca. 1400 kr. for en familie.

Jeg skal ikke snakke for min syke mor. Denne prisøkningen skal jeg klare. Men det er en utrolig dårlig timing å sende denne regningen til alle uansett betalingsevne. I tillegg har vi en finanskrise som også preger hverdagen for mange.

De rødgrønne vil bruke skatter for å betale velferden. Og skatt er et virkemiddel for å fordele. Men å la forbrukerne uavhengig av inntektsnivå og betalingsevne få den samme belastningen via matvareprisen i stedet for via skatteseddelen, er et brudd på dette prinsippet. Man innfører dermed en skatteskjerpelse som er lik for alle uansett inntektsnivå og evne til å tåle belastningen. Minstepensjonist eller mangemillionær skiller man ikke på.

Det er lett å være gavmild overfor bøndene når andre plukker opp regningen. Men selv Småbrukarlaget synes det er i meste laget og vil få regjeringen til å ta regningen selv. Det gjør de nok ikke.

6 kommentarer:

Admiral_Gullars sa...

En skjult koppskatt.
Margareth Thatcher likte koppskatt.

Anonym sa...

Vi kan nok mene at en større del burde vært tatt over skatteseddelen, FORUTSATT AT vi i det hele tatt synes det er greit å kaste penger etter bøndene. Det er uansett folket som sitter igjen med 100% av regningen, ikke "regjeringen".

Ved å legge 80% på prisjusteringer skjuler de hvor enorme subsidiene faktisk er og hvor dyrt og ineffektivt norsk landbruk er.

Skarra sa...

Nå er vel bønder mennesker de og og rammes av finanskrisen som alle andre. Spesielt gjelder vel dette bønder som har ønsket å satse og bli mer effektive, de har vært nødt til å gjøre dette med lånefinansiering slik som andre næringsdrivende.

Knut Johannessen sa...

Ivare: Nå er det vel noen nyanser i dette, fordi at personbeskatning er ikke hele skattegrunnlaget for landet vårt. Slik at det om det betales over statsbudsjettet, så er det også andre som bidrar (f.eks. utenlandske oljeselskap).

Skarra: Min bedrift er i samme situasjon som bøndene (som også er næringsdrivende). Våre kostnader har økt, ikke minst rentene, men med den konkurransen som er, får man ikke tatt ut høyere priser, noe som fører til lavere inntjening.

Men jeg kan ikke løpe til Staten for å få noen til å ordne opp for meg.

Anonym sa...

Og nivået er vel løftet for godt? For det er vel ikke slik at om kostnadene faller, så trekkes pengene tilbake?

Anonym sa...

Vox: Selv om personbeskatningen bare utgjør en (mindre) del av skattegrunnlaget så endrer ikke det på det faktum at det er folket som betaler hele regningen. Om ikke via egne skatter og avgifter så via alternativkosten forbundet med overføringen til bøndene. Regjeringen betaler absolutt ingen ting!