mandag, mars 16, 2009

Frps toleranse

Per Sandberg har fått blod på tann. Siv Jensens utspill om snikislamisering ga umiddelbar gallupeffekt. Det gjelder så smi mens muslimene ber. Det er lenge til valget. Nå har han foreslått det geniale i at ikke-vestlige innvandrere skal fratas barnetrygd og kontantstøtte. Slik at vi unngår ghettofisering.

Det er jo opplagt at når du tar fra en ikke-vestlig familie kontantstøtte og/eller barnetrygd, så strømmer de umiddelbart fra Fjell, Groruddalen og Søndre Nordstrand til mer akseptable adresser som Bragernesåsen, Frogner og Bygdøy.

Kan jeg anbefale Sandberg å lese høyt (eller få hjelp til det) fra partiets program:

TOLERANSE

Fremskrittspartiet vil fremheve at alle mennesker er født frie og likeverdige og skal ha like rettigheter, uavhengig av rase, kjønn, språk, religion, etnisk opprinnelse eller personlige oppfatninger.

Vår vurdering av andre mennesker må derfor bygge på hva de gjør, snarere enn på hvem de er eller hvilken bakgrunn de har. En persons egenskaper er knyttet til det enkelte menneske, ikke til hudfarge, religion eller opprinnelse. Alle mennesker er født forskjellige, og i et samfunn som bygger på likeverd, må vi respektere menneskers ulike egenart, kultur, holdninger, erfaringer og livsførsel.

Alternativet til mangfold er ensartethet, og en politikk for ensretting innebærer å legge føringer eller begrensninger på menneskers liv. En politikk for toleranse og respekt for mangfold åpner derimot for at vi som enkeltmennesker kan leve i tråd med vår individuelle egenart, at vi kan tro, mene og ytre det vi ønsker, velge mellom alternativer, søke å realisere våre personlige drømmer og la oss berike av de impulser mangfoldet rundt oss bringer med seg.


Hvordan dette utspillet passer med Frps program kan vi jo undre oss over? Det mest spennende er hvordan Martin Kolberg skal toppe dette.

Etter at intervjuet var gjort med ABC Nyheter, og sannsynligvis etter at noen hadde visket ham noen velvalgte råd, føler Sandberg behov for å presisere:
I etterkant har Sandberg kontaktet ABC Nyheter for å presisere at forslaget om å innføre økonomiske sanksjoner mot ikke-vestlige innvandrergrupper kun gjelder i tilfeller hvor man sender sine barn til opprinnelseslandet.


Så da, så! Kan det være noen som har rotet i sakene til Carl Ivar og som har funnet et "Mustafa-brev"?

Det er noe merkelig med det partiet. De gode poengene de måtte ha, druknes umiddelbart i alt for mye Møllers Tran.

31 kommentarer:

Admin sa...

Forstår verken forslaget, presiseringen eller hva dette er ment å ordne opp i og hvordan.

Så dette må åpenbart være ment for de Hellig Overbeviste i egne rekker og få andre.

Admiral_Gullars sa...

Sheriff Harry drikker ildvann i Durango.
Det gjør Harry så jamt og så titt.
Heldigvis har Durango ett vasstrau.

Anonym sa...

Ghettoer er et stort problem i Norge. Det må adresseres før det er for sent. Nå har vi snart Amerikanske tilstander, å likeså tilstander man har i Frankrike eller U-land.

Det er bra at FRP fronter forslag. Å her må man nok tenke nytt. Dessverre er konservatismen veldig sterk i Norge, å folk hopper på et uortodoks forslag med en gang. Selv om det høres ekstremt ut, må man levne alle tankerekker en mulighet.

Mye fungerer ikke slik det tilsynelatende ser ut til. Man må lene seg til empiri hvor man kan. Her har man neppe noe slik data dog. Men FRP skal ha ros for å tenke alternativt - dette trenger vi så absolutt!

Innvandrings og integreringspolitikken er en farse i Norge. Den er elendig! Har vi en integreringspolitikk overhode?

Jeg bruker ofte Canada som et godt eksempel på en flott innvandringspolitikk. Ser man bort til det landet, ser man en innvandringsbefolkning som opparbeider seg en stor rikdom. De jobber, står på, blir en del av samfunnet og faktisk blir belønnet etter innsats. Det at de opparbeider seg rikdommer, viser også at systemet belønner på tross av hudfarge osv. osv. I Canada er innvandrere en ressurs!

Den store forskjellen på Norge og Canada, er mentaliteten. Her i Norge råder snillisme og sying under armene på folk. Nå snakker jeg ikke bare om innvandrere! Dette gjelder i aller høyeste grad for etiske Nordmenn også! I Canada stimulerer man mennesket, man krever ting. Alle kan gjøre det bra, så lenge de arbeider for det. Her i Norge har man mye diskriminering. Heter man Muhammed, så blir man ikke kalt inn på jobb-intervju. Utenlandske utdanninger blir underkjent. Nye landsmenn stimuleres til å leve på sosialen, heller enn å finne arbeid...

Jeg er ikke i tvil at for å reversere det segregerte Norge vi er i ferd med å få, så må man komme med fort upopulære og liberale tankeganger. For meg er et stikkord "krav". Toleranse er nok vår verste fiende. For toleranse innebærer en snillistisk fremgangsmåte. Hele systemet må omlegges i Norge. Vi må starte å kreve at mennesker jobber og står på. Vi må slutte med "sy puter under armene" slik vi er verdensmestre på. Vi må bli kvitt jante-loven, å vi må rose verdi-skapning.

Når det gjelder diskrimineringen av mennesker med ikke-vestlig navn, så er dette dessverre noe som kun kan gå seg til med tiden. Man kan ikke tvinge sympati og forandring igjennom med politiske vedtak. Dette vil om noe, bare fremme mer hat og ignoranse.

Stopper her.
Ha en fin dag!

Konrad sa...

Helt logisk.

Fattige folk i "ghetto" (et annet ord for Oslo øst) bør miste velferdsytelser fra staten, mens rikfolk på rett side av ælva bør få tilsvarende mer. God utjeveningspolitikk.

Konrad sa...

Godt poeng, Vox:
Frp har ofte noen små gode poeng, men så druknes disse i en overdose av et eller annet slag - dette ser vi på en rekke politikkområder selv om det er overtydelig i alt som har med fremmedfargede å gjøre.

Annet eksempel, veipolitikk: Ja norske stamveier har for ujevn standard, men nei vi veiene skal ikke være så gode at Per Sandberg kan kjøre 150 km/t med 2-3 akevitt og øl innabords.

Anonym sa...

Islamisering eller islamifisering (som Støre sier)? Ghettofisering eller ghettoisering? Antagelig det første i begge setninger, ettersom islam slutter på en konsonant og ghetto på en vokal. Hør for øvrig Språkteigen som omtaler problemstillingen: http://nl.nrk.no/podkast/aps/447/nrk_spraakteigen_2009-0315-0930_31200.mp3

Anonym sa...

Jeg skjønner virkelig ikke hvordan FRP kan komme med slike forslag, og likevel få stemmer. Folk som stemmer FRP (uansett om de er kritiske mot innvandringpolitikken eller ikke), må etter min mening mangle noen diverse hjerneceller, samt evnen til å se konsekvensene av slike forslag som FRP fremlegger.

@Lansky:

Jeg mener det er feil å sammenligne Canada med Norge. Det er et mye yngre land og ikke samme innvandringsshistorie som Norge. Alle er jo "innvandrere" der.

Konrad sa...

Snart blir vel Grønland gentrifisert.

Kanskje Sandberg må lete frem ordboken?

Anonym sa...

dette er jo en viktig fokus når venstresiden deler ut milliarder til ulike krigs bushmen som kjøper seg privatjet for pengene. det blir vel rasistisk med den vinklingen vox, redd for og miste lesere når sannheten legges på bordet?. du er ap mann du vox, du befinner deg i en verden uten standpunkter, en veik venstre tøffel som kan kristisere kreti og pleti uten og velge side.

Anonym sa...

dette er jo en viktig fokus når venstresiden deler ut milliarder til ulike krigs bushmen som kjøper seg privatjet for pengene. det blir vel rasistisk med den vinklingen vox, redd for og miste lesere når sannheten legges på bordet?. du er ap mann du vox, du befinner deg i en verden uten standpunkter, en veik venstre tøffel som kan kristisere kreti og pleti uten og velge side.

Anonym sa...

Syns dette er riktig. Vi nordmenn får ikke ting på sølvfat som innvandrene gjør. Jeg har ikke noe imot dem, men imot det faktum at Norge betaler dem for å gjøre ikke noe. De kan få seg en jobb og lån og ha det resten av nordmennene har det om de så gjerne vil bo her.

Anonym sa...

Årsaken er trolig at partiets gode poenger er få og godt gjemt bak en lang rekke dårlige, samt at de bakenforliggende motivene for å fremme poengene sjelden er av de gode.

Anonym sa...

Jeg må si at dette var en veldig god blogg om fine temaer. Deilig avveksling fra der jeg vanker, hvilket ikke innehar noe politisk fundament.

Anonym sa...

Dreide ikke dette forslaget seg om å sanksjonere mot innvandrere som sender sine barn til hjemlandet for å bli omskjært eller tvangsgiftet?

Eller tar jeg feil?

Anonym sa...

Du tar feil Vox Populi. Du ble bare narret av NTBs smarte sitateknikk, og avisenes mangel på kildekritikk.

Det det dreide seg om var økonomiske sanksjoner mot innvandrere som sender barna hjem til opprinnelseslandet.

Anonym sa...

Så, når skal folk begynne å lese hva Sandberg sa i intervjuet? Vår sosialist YAB syntes det er greit att innvandrere som er bosatt i Norge skal sende sine barn til sitt opprinnelseland og attpåtil skal vi ikke kunne straffe slik oppførsel? Kan noen forklare meg hvorfor det er greit viss man betrakter seg som norsk? Det er sjeldent Ole Brumm uttrykket "ja takk, begge deler" gjelder oss generelle nordmenn, så hvorfor skal innvandrere få det alternativet?

Anonym sa...

Jeg synes opplysningskontoret hadde den beste kommentaren i denne saken:

«Fremskrittspartiet vil innføre sanksjoner mot fattige og arbeidsløse ikke-vestlige innvandrere. - Nå må det bli en slutt på at innvandrerne tjener seg rike på å være fattige, sier en for anledningen klinkende edru nestleder i Frp Per Sandberg.»

Les resten her.

Anonym sa...

NTB og Dagbladet fortsetter å svindle og bedra sine lesere med sin og NTBs falske nyhet om at "Frp vil ta barnetrygd fra ikke-vestlige innvandrere
- Jeg velger å betegne denne grupperingen som en underklasse, sier Sandberg."
http://www.dagbladet.no/2009/03/16/nyheter/innenriks/politikk/frp/per_sandberg/5321128/

Det saken dreier seg om er et forslag om økonomiske sanksjoner mot familier som sender sine barn ut av landet.

Veldig smart propagandateknikk der.

1. Fusk med sitater - utelat informasjon som er nødvendig for å forstå hva forslaget går ut på
2. bruk propagandateknikken kontekstualisering. Bland sammen uttallelser om to forskjellige ting, slik at den ene uttalelsen høres ut som en uttalelse om det andre.

Slik kan NTB drepe en debatt allerede i utgangspunktet, og svindle og bedra velgerne i en valgkamp ved å skape helt forfalskede inntrykk av hvilke alternativer velgerne står i valget mellom.

Og den moralsk og intellektuelt korrupte avisa Dagbladet følger selvfølgelig opp. Man er da ikke trygt plassert langt ute på venstresiden for ingenting.

Anonym sa...

"ABC Nyheter presiserer: I etterkant har Sandberg kontaktet ABC Nyheter for å presisere at forslaget om å innføre økonomiske sanksjoner mot ikke-vestlige innvandrergrupper kun gjelder i tilfeller hvor man sender sine barn til opprinnelseslandet. "

http://areslettan.blogg.no/1237228073_vil_frp_ta_barnetrygd.html

Det er greit å være kritisk til FrP, i balansens navn. Å sanksjonere mot ikke-vestlige innvandrere på det grunnlag at de er ikke-vestlige er groteskt.

Men like viktig er det å være kritisk til slike voldsomme overskrifter. Jeg ser få som presiserer at forslaget er at man skal sanksjonere mot ikke-vestlige foreldre som sender barne sine til hjemlandet for å bli omskjært eller tvangsgiftet.

Å foreslå at foreldre som utsetter sine barn for disse forbrytelsene burde sanksjoneres mot er vel i seg selv ikke et spesielt kontroversielt forslag. Jeg ville gått så langt som å si at slike foreldre skulle mistet foreldreretten og evt. fått et fengselsopphold.

Men når det er FrP (som alle jo vet er brune innerst inne) som kommer med forslaget, så kan man skilte med slike drømmeoverskrifter.

Nå har det seg dessverre engang slik at ikke-vestlige innvandrere er statistisk overrepresentert når det gjelder disse tilfellene. Det er trist, og det er trist at det er slike problemstillinger blir gjenstand for folks iver etter å være uenige med FrP.

Hadde vært greit å høre hva Vox mener om dette, for jeg synes slik journalistikk er en uting.

Anonym sa...

For de som roper høyt om ghettoer, så har Loïc Wacquant for lengst motbevist at det eksisterer eller er i ferd med å oppstå ghettoer i Europa. Han har spesielt tatt for seg Frankrike, men det gjelder for Norge også.

Definisjonen av ghetto er ikke et område med fattigdom, eller et område med der det er en høy andel minoritetsbefolkning. Det som definerer den er at det er et fattig og homogent område, der de fattige ikke klarer å bryte ut av fattigdommen.

Det klarer man både i Frankrike og Norge. Wacquant bruker tilogmed ordet "anti-ghettoer", fordi disse områdene har et høyt gjennomtrekk av folk som kommer seg oppover i samfunnet, og de er ikke homogene, siden det er mange forskjellige kulturer som møtes i disse smeltedigelene.

Anonym sa...

Jeg anbefaler denne boka:
http://books.google.no/books?id=ISBlu_RVSxAC&pg=PA240&lpg=PA240&dq=lois+wacquant&source=bl&ots=pCsPPLCYUN&sig=7FDkFZmJul7hH059PuZPt1dghVM&hl=no&ei=8rPASebgA8-J_gam0O2iDg&sa=X&oi=book_result&resnum=10&ct=result#PPR8,M1
Urban Outcasts

Anonym sa...

Ikke likt deg å gå på en sånn bløff, Knut.

Admiral_Gringo sa...

YO

Anonym sa...

Synes FrP fortjener all berømmelse fordi de tar opp dette.

Dessuten utrolig morsomt å se at til og med den svært innvandrervennlige avisen Dagbladet måtte innse at Rosengärd faktisk er et "høl" og ikke en dynamisk og fremtidsrettet bydel - slik ordføreren i Malmø blant annet tok til orde for!

Knut Johannessen sa...

Jeg beklagerr at jeg har vært sen med respons til dere som har bedt om en kommentar eller respons. Siden mye går på at jeg ikke har fått med meg Sandbergs presisering (leser man bloggen ser man det) så samler jeg svaret i en kommentar.

Det jeg reagerer aller mest på er generaliseringen til Per Sandberg. Den står seg også i presiseringen. Ikke-vestlig er et helt håpløst utganngspunkt noen noen som helst fornuftig debatt.

Dessuten. Hvis det var det som stod i presiseringen som er Per Sandbergs poeng, så lurer jeg på hva han kan av regelverk. Det er nemlig slik at norsk barnetrygd og kontantstøtte i regelen skal utbetales til barn bosatt i Norge.(Jo da, jeg kjenner til unntak) Slik at dersom man tar med seg et barn til Pakistan for å "islamifisere" det, så skal det ikke motta barnetrygd.

Altså slår Per Sandberg inn åpne dører. Men som sagt, når han knytter dette bare til ikke-vestlige, blir det for dumt og generaliserende.

Halvor: Hvilken løgn har jeg gått på?

Anonym sa...

Er det generalisering å si at tvangsgiftemål og omskjæring forekommer blant ikke-vestlige innvandrere? Hvordan det?

Det er ikke snakk om å "islamifisere" barn, det er snakk om forbrytelser som i ethvert sivilisert samfunn burde medført fengselsstraff. Noen få dagers ferie er alt man trenger, man trenger ikke skifte bosted.

Jeg er av den oppfatning at statens eneste legitime oppgave er å beskytte borgernes liv og rettigheter. Å ta grep for å hindre slike barbariske overgrep mot forsvarsløse barn er legitimt og nødvendig.

Hva jeg reagerer på er hvordan legitime bekymringer blir avfeid som fremmedfrykt, fobi ol. om de kommer fra feil persons munn eller angår grupper man på død og liv ikke skal tråkke på tærne.
Hvilket hell for de som forbryter seg på sine barn at det var Per Sandberg som sa dette.

Anonym sa...

Har den godeste Vox populi sjekket hvordan praksis faktisk er i forhold til regelverket NAV følger rundt barnetrygd?

Eller bare anntar en her at regelverket blir fulgt etter intensjon?

Anonym sa...

Svarer her på mitt eget spørsmål over, siden det var forbausende lett å finne svar på nett:

Problemet er at ingen nødvendigvis vet om barn har lange opphold i utlandet.
Folkeregistreringsreglene fanger ikke dette opp og man registreres fortsatt som bosatt her. Det eksisterer heller ingen fastlagte rutiner og praksiser for hvordan saken skal håndteres hvis et barn eksempelvis forsvinner fra skolen.

Kilde:
http://www.rights.no/publisher/publisher.asp?id=26&tekstid=287

Knut Johannessen sa...

Anonym: Til ditt første spørsmål, så har jeg sjekket NAVs hjemmesider. Ikke verre enn det.

Til din andre kommentar:

Men hvordan har Per Sandberg tenkt å løse det da? Har han en bedre metode for å finne ut om man tar med barna til hjemlandet, siden myndighetene tydeligvis ikke har det.

Da forstår du kanskje hvor håpløst forslaget hans er?

Alternativet er jo å frata alle ikke-vestlige barnetrygd/kontantstøtte fordi det er en risiko for at de vil ta barna ut av landet.

Jeg er åpen for gode forslag.

Anonym sa...

Unknownrebel:
"Det er ikke snakk om å "islamifisere" barn, det er snakk om forbrytelser som i ethvert sivilisert samfunn burde medført fengselsstraff."

Noe både tvangsgifte og kjønnslemlestelse gjør i Norge. Problemene ligger i å oppdage, etterforske og tiltale såpass vanskelige saker.

Hvor barnetrygden kommer inn her, er noe uklart for meg. Pedofile, f.eks, mister foreldreretten, men barna deres får fortsatt barnetrygd. Det er sjelden en blir fradømt rettigheter i dette landet.

Fredrik L sa...

Nå må dere sneversynte usaklige sosialister som legger inn komentarer her åpne øynene! Invandring er faktisk en stor fare for landet. Å påstå noe annet ville vært naivt. Frp er det eneste partiet som ser problemet og er villige til å handskes med det. Jeg stemmer Frp og det kommer alle andre til å gjøre innen ti år. Men da kan det være for sent.