fredag, april 21, 2006

Carl Ivar, har du glemt Grunnlovsforslaget ditt?

Carl Ivar Hagen er opptatt av at FrP i motsetning til medienes fremstilling, ikke er populistiske og ikke endringer standpunkt hele tiden. De sier i følge parti-eieren, det samme hele tiden.
Mon det Carl Ivar?

Hvor tror du partiet ditt hadde vært på meningsmålingene om du hadde fått vedtatt ditt grunnlovsforslag fra 2000.?

Du har vel ikke glemt det?

Hadde det blitt vedtatt, hadde ikke du og dine partikoryfèer hatt noen oljekroner å strø utover landet. Krise!

Vox Populi skal hjelpe på hukommelsen med noen utvalgte sitater fra forslaget ditt dersom du har glemt det:

Sitat 1:
”Skal fondenes langsiktige sikring av pensjonsforpliktelsene
ha en vedvarende troverdighet slik et pensjonsfond
har i private forsikringsselskapers fondsordninger må det en grunnlovfesting til. Da vil de som eventuelt ønsker å bruke av fondene til andre og mer vanlige populære statsutgifter gå
veien om grunnlovsendringer som velgerne vil være kjent med ved et stortingsvalg.”

Sitat 2:
”Grunnlovsforslaget tar således i denne omgang sikte på å hindre at midler
tas ut av fondene til andre formål enn pensjonsutbetalinger.

Forslaget ditt så slik ut:

Ny § 110 d skal lyde:
Al t e r n a t i v 1 :
Afkastning og Brug af Folketrygdfondets og Petroleumsfondets
Midler er begrænset til dekning af
Folketrygdens Pensionsforpligtelser.

Al t e r n a t i v 2 :
Afkastning og Brug af Petroleumsfondets Midler
er begrænset til dekning af Folketrygdens Pensionsforpligtelser.

Al t e r n a t i v 3 :
Afkastning og Brug af Folketrygdfondets Midler
er begrænset til dekning af Folketrygdens Pensionsforpligtelser.

Oslo, den 27. september 2000
Carl I. Hagen


Hele forslaget til Carl Ivar kan leses her: http://www.stortinget.no/saker/dokumenter/1999-2000/Dok12-19992000.pdf Side 55-56.

Denne gang ble du reddet av dine kolleger på Stortinget. De ville nemlig ikke ha noe båndlegging gjennom et Grunnlovsvedtak.

Jeg går ut fra at du sender dem en vennlig tanke i dag, Carl Ivar?

Ingen kommentarer: