tirsdag, april 25, 2006

Hva truer USA mest - atomvåpen eller Euro

Kan det finnes flere grunner til at USA ønsker å angripe Iran. Så langt har utvikling av atomvåpen vært det eneste argumentet. På bakgrunn av at USA beviselig løy om Iraks masseødeleggelsesvåpen, er det ikke urimelig å stille spørsmålet.

Et poeng som norsk presse ikke har fokusert på i analysene av USAs mulige beveggrunner til et angrep på Iran, er den nye iranske oljebørsen.

Den skal være etablert i løpet av 2006 (åpningen har stadig vært utsatt) og er ment som et alternativ til de ledende oljebørsene NYMEX og IPEX.
Grunnen til at den er svært interessant er at oljen skal handles i € (EURO) i stedet for dollar som valutaen de øvrige børsene bruker.

Iran er OPECs nest største oljeprodusent og har 10% av verdens oljereserver og verdens nest største gassreserver etter Russland. I dag pumper Iran opp 4,9 million fat pr. dag, mens Norge til sammenligning hadde en gjennomsnittlig produksjon i februar på nesten 2,5 mill. fat pr. døgn.

Det har vært en del spekulasjoner om hvilke konsekvenser dette kan ha og om det kan være en viktig faktor for USA til å gå til angrep mot Iran, ikke bare på grunn mulige atomvåpen.

Vi skal ikke glemme at Saddam Hussein gjorde et lignende vedtak om å gjøre oljehandel i Euro, like i forkant av USAs invasjon, uten at det skal sies at det var en årsak til angrepet.

Hvilke konsekvenser kan dette ha?

"The weapon of oil in the hands of Iran's regime is more dangerous than any other weapon," står det i en nylig publisert artikkel i italienske Panorama.

Hvor virkningsfull en iransk oljebørs vil være på USAs økonomi er avhengig av kjøperne og selgerne vil satse på. I det scenariet skal vi ikke glemme at to av de største oljepartnerne med Iran er Russland og Kina. I tillegg er Japan en stor avtager.

For Europa vil det bety at man slipper å kjøpe og holde på dollar for å sikre betalingen av olje. De kan da istedet betale i egen valuta.

Kina og Japan kan være spesielt interessert til å ta i bruk den nye børsen fordi de kan redusere sine enorme valutareserver i dollar og kan diversifisere med Euro.

Russland har også økonomiske interesser i å konvertere til Euro på oljesalg. De har hovedsaklig handel med EU-land, med oljeeksporterende land, med Kina og Japan.

De arabiske oljeeksporterende land vil sannsynligvis være ivrige på være med på en eurobasert oljebørs. Som Russland så handler de hovedsaklig med europeiske land og kan derfor ha interesse av euro for dens stabilitet og kan dermed redusere valutarisiko.

Engelskmennene befinner seg mellom barken og veden, skal de velge sine venner i USA eller Euro, ikke noe enkelt valg.

En ting er jeg overbevist om, tanken er tenkt i Det Hvite Hus.


Linker for utdypning av temaet:

Worldpress.org

Al Jazeera

Christian Science Monitor

The Real Reasons Why Iran is the Next Target

Why Iran`s Oil Bourse can`t break the Buck

3 kommentarer:

ChrisChr sa...

At fenomenet oljebørs i Iran kvotert i Euro er blitt diskutert i detalj en hel rekke steder, herunder i det Hvite Hus, the Fed og mange andre sentralbanker, er både sannsynlig og naturlig.

Men allikevel virker dette som en ganske lang ball. Skulle noe slikt få den negative effekten som enkelte stemmer vil ha det til, ville det fordre et tilnærmet konspiratorisk samarbeide fra en hel rekke toneangivende og mektige nasjoner, noe som nesten vil måtte betraktes som både uvennlig og svært kontraproduktivt.

Et raskt sammenbrudd i dollarens status som verdens reservevaluta vil i meget betydelig grad skade verdensøkonomien, og ingen nasjon vil være uberørt.

At en slik børs i Iran kanskje kan betraktes som et uromoment er meget mulig, det er allikevel neppe noe å gå til krig over. Men at fenomenet, hvis det kommer på plass, fra USA's side kanskje betraktes som en bevisst uvennlig handling er jo ikke utenkelig. Det føyer seg i så fall inn i rekken av andre handlinger som fra USA's side betraktes som uvennlige, men igjen, neppe noe å gå til krig over.

Etter min oppfatning vil en eventuell oljebørs i Iran kanskje på lang sikt kunne utgjøre en forskjell, men det vil i så fall ta meget lang tid, og verden vil ha mer enn tilstrekkelig tid til å omstille seg til et noe annerledes pengeregime.

Svein Mork Dahl sa...

Men det er et poeng.

Og en ypperlig mulighet for arbitrasjehandel, noe som ogsåvil kunne være med å destabilisere verdensøkonomien.

ChrisChr sa...

Jeg bør kanskje tilskyte at skulle det skje, at dollaren over en rimelig kort periode blir uaktuell som kvoteringsvaluta for olje, og likeledes for andre varer på flere andre større varebørser, ville man få et massivt salg av dollar i markedet, og den amerikanske økonomien vil være truet av kollaps. Det vil også verdensøkonomien være.

Jeg tror ikke det vil skje, det ville være for enkelt. Jeg håper i alle fall ikke.