søndag, april 30, 2006

Nixon godkjente Israels atomvåpenprogram


9. september 1969 ble en stor brun konvolutt levert "The Oval Office" på vegne av CIA-sjef Richard Helms. På forsiden sto det: "To and be opened only by: The President, The White House.

Innholdet i konvolutten er fortsatt ikke kjent, men bevis peker i retning av at det var de aller siste og mest hemmelige intelligensrapportene som gjaldt en av USAs mest hemmeligstemplede utenrikssaker: Israels atomvåpenprogam.

Innholdet var så sensitivt at nasjonens spionsjef var uvillig til å dele informasjonen med noen annen enn President Richard Nixon selv. (Kilde: Bulletin of Atomic Scientists)

Sist fredag fikk vi et meget spennende innblikk i hva som foregikk i kulissene i 1969 da Nixon-administrasjonen ble kjent med at Israel etter alle solemerker hadde utviklet atomvåpen.

The National Security Archive frigjorde fredag et 30-talls dokumenter som viser hvordan Nixon-administrasjonen stilltiende godkjente Israels atomvåpenprogram.

Dokumentene viser den strengt hemmelige diskusjonen som fant sted i Nixon-administrasjonen i dens første virkeår. Grovt forenklet gikk diskusjonen på om det var gjennomførbart å, enten politisk eller teknisk å forhindre Israel fra å trå over atomterskelen eller om USA skulle lage noen grunnregler som kunne forsvare at Israel ble en atommakt.

Dokumentene som nå er offentliggjort, danner også grunnlag for en artikkel i mai/juni-utgaven av Bulletin of the Atomic Scientist, av Avner Cohen og William Burr.

De offentliggjorte papirene viser at enkelte i Nixon-administrasjonen ville konfrontere Israel med funnene av atomvåpen, men Nixon nektet. Hans beslutning var at Washinton kunne leve med at Israel ikke deklarerte atomvåpenprogrammet.

Jeg anbefaler lesning av artikkelen i Bulletin of the Atomic Scientist, der konkluderer Cohen og Burr med at det er på tide at Israel forteller sannheten om sitt atomvåpenprogram og samtidig undertegner ikkespredningsavtalen.

Ingen kommentarer: