søndag, april 30, 2006

Rabbinere og Imamer møttes til fredskonferanse

I Sevilla, Spania fant det for vel en måned (19.-22- mars) siden en meget spesiell og meget spennende fredskonferanse: Second World Congress of Imams and Rabbis for Peace. Den første kongressen fant sted i Brussel, Belgia i fjor.

Konferansen som er arrangert av den franske fredsorganisasjonen: Hommes des Paroles (du kan lese sluttærkleringen her) har samlet 150 deltagere, jødiske rabbinere og muslimske imamer, samt andre deltagere fra 34 land fordelt over hele verden.

Lederen av World Jews Council, Israel Singer sier i et intervju med Morocco Times:
“It is high time to pass into action and create a network of mutual trust,”

Meningen med konferansen er å vise at majoriteten av muslimer og jøder ønsker fred. De advarer mot at ekstremister har tatt over religionen. Sivilbefolkningen har fått nok av krig og terrorisme.Et interessant poeng for oss nordmenn er at en av de som har vært toneangivende i arbeidet med konferansen er Michael Melchior. Han er sikkert kjent for noen som rabbiner i det Mosaiske Trossamfunn i Oslo. Han har arbeidet tett sammen Sheik Imad al-Faloiji, en imam fra Gaza.

At de har valgt Sevilla i Andalucia, Spania, er kanskje ikke tilfeldig. Sevilla huset i mange hundre år muslimer, jøder og kristne i fredelig sameksistens.

Den marokkanske minister for religionsdept.: Ahmad Taoufiq var klar i sitt innlegg på konferansen: Han fordømte terrorisme utført av islamitter og mente at islamske ledere for lenge hadde ventet med å ta til motmæle mot muslimer som angrep andre.

Under konferansen har det vært jobbet med over over 20 konkrete arbeidstema. Av 49 forslag har man konkretisert 3 prinsipielle handlingsplaner:

1. Utdannelse
Totalt 12 forslag og anbefalinger ble tatt opp og det settes opp et undervisningsprogram for å lære den yngre generasjon om de forskjellige religioner: Jødedom, Islam og Kristendom og deres forskjellige kulturer. Det er meningen å utveklse informasjon, besøke hverandres kirker, synagoger og moskeer.

2. En opplyst gjennomgang av tekster
Totalt 8 proporsisjoner forslag ble laget for å initiere en grundig og opplyst gjennomgang av tekstenen i hverandres hellige bøker, spesielt de deler som ble brukt av fundementalister for å rettferdiggjøre avvisningen av andre og brukt som en oppfordring til vold. Man oppfordret til å bruke strukturer og lesemetoder utviklet for arkeologi, antropologi, historie, litteratur etc. og i en respektfull kontekst.

3. Engasjement fra religiøse ledere
I tråd med temaet for kongressen, insisterte deltagerne på det nødvendige engasjement fra religiøse ledere i forhold til sitt folk og politiske ledere. Mer spesifisert ble følgende forslag fremsatt: Samarbeide mellom Imamer og Rabbinere i sosiale og menneskelige handlinger. Engasjement fra religiøse ledere mot media og i deres egne samfunn, ikke bare for å reagere mot rasisme, kommentarer, intoleranse og talsmenn for hat og vold, men også for å promotere fredsbudskapet. Man skulle også etablere en felles kommite for å beskytte hellige steder og bygninger.

Jeg synes dette er et lyspunkt i den stadige sterkere polariseringen vi ser mellom jøder, muslimer og kristne. Det viser også veien til fredelig dialog og sameksistens må styres av de som ønsker fred, ikke ytterligående elementer på begge sider.

Det er imidertid et tankekors at ingen norske medier har hatt dette på agendaen ( så langt jeg har registrert) For lite konfliktfylt og polariserende kanskje for mainstream media?

Ingen kommentarer: