lørdag, april 29, 2006

Folket - det er meg

Karita Bekkemellem er på krigsstien. Hun er i likhet med mange av oss andre oppgitt over Gildes mange tabber, men hun går et skritt lenger. Hun truer nå med forbrukerboikott.

Er det ikke å overvurdere din egen betydning, Karita? Er det et gjennomtenkt forslag, eller har du bare tenkt høyt på slutten av en strevsom uke?

Det er flere tvilsomme forhold ved utspillet hennes. Skal en statsråd bære ved til et allerede godt brennende bål? Skal hun fordi hun har et usedvanlig markeringsbehov, sette tusenvis av arbeidsplasser i fare? Hva om folket tok deg på alvor, Karita? Vi kan i løpet av noen måneders boikott fjerne Gilde for godt. 5500 arbeidsplasser kan bli borte. Er det tanken din? En statsråd fra AP? Hva tror du de ansatte synes om dette?

Jeg er i stand til å finne ut selv om jeg skal boikotte Gilde eller ikke. Jeg trenger ikke hjelp av en statsråd til det.

Ennå har jeg er ikke blitt så naiv at jeg tror det er bare hos Gilde man har problemer med hygienen, men de har fått sine velfortjente "minutes of fame/shame".

Nå har jeg ikke den store sansen for samvirkeorganisasjonenes konsentrasjon av makt over forbrukere, men det er et drøyt stykke fra min personlige oppfatning til en statsråds oppfordring.

Jeg tror at forbrukerne er i stand til å gjøre denne vurderingen uten en pr-kåt statsråds hjelp.

SISTE: Karita må trekke tilbake truslene om forbrukerboikott.

Etter å ha hatt en samtale med Landbruksminister og medeider i Gilde-konsernet, Terje Riis-Johansen, har Karita lovet å ikke boikotte Gilde, melder Aftenposten.

Se også depesjer.no sin artikkel.

Hva er det med denne regjeringen og ordet boikott - det er ett eller annet som ikke går helt etter planen.

Ingen kommentarer: