tirsdag, april 25, 2006

Nedlegg Konkurransetilsynet

Hva? Vil ikke Vox populi ha et konkurransetilsyn som sørger for at konkurranseparametere fungerer og at forbrukerenes rettigheter ivaretas? Jo, det vil jeg.

Men når regjeringen gang på gang desavurerer velbegrunnede avslag fra Konkurransetilsynet, så har det ingen funksjon. Regjeringen er mer opptatt av å hegne om samvirkeorganisasjonene i Landbruket enn å passe på forbrukerenes interesser.

I fusjonssaken mellom Prior og Norgården var Konkurransetilsynets konklusjon krystallklar: "Prior Norge BAs erhverv av 100 prosent av aksjene i Norgården AS, forbys"

Hele konklusjonen kan leses på Konkurransetilsynets hjemmesider her.

Konkurransetilsynet så faren for at Prior ville i enda større grad legge sin klamme hånd om egg og fjørfemarkedet. Og de fikk rett. Prior la ned produksjonen hos Norgården så fort de fikk anledning og 22 arbeidsplasser hos en konkurrent var saga blott.

Da Konkurransetilsynets konklusjon havnet på fornyingsministerens bord etter anke fra Prior så får vi følgende eiendommelige vedtak. Dette er ikke tull, men ordrett sitat:

"Fornyingsminister Heidi Grande Røys opprettheld Konkurransetilsynet sitt vedtak vedkommande Prior sitt kjøp av Norgården, men i samråd med landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen har ho likevel komme til at tungtvegande landbrukspolitiske omsyn gjer at oppkjøpet bør tillatast"

I samråd med Terje Riis-Johansen og landbrukspolitiske omsyn, er to feil i samme setning.

Den samme Terje Riis-Johansen som har så mange hatter på når det gjelder landbrukssamvirket at han noen ganger går surr i dette.

På det tidspunktet var det allerede klart at Prior og Gilde ville fusjonere. Terje Riis-Johansen er en betydelig leverandør til Gilde og samtidig medeier. Han er selvsagt interessert i at Gilde får en sterkest mulig fusjonspartner. Slikt blir det mer penger av på sikt. I tillegg var han nestleder i Bondelaget før han ble statsråd.

Nå er vi i gang igjen.

Derfor setter jeg ikke mye penger på at når Konkurransetilsynet nå forbyr fusjonen mellom Gilde og Prior, (de har allerede varslet det) så vil vi få se en repetisjon av det som skjedde i Norgården-saken. At fornyings-ministeren opprettholder og landbruksminsisteren opphever.

Dersom ikke Terje Riis-Johansen fratrer og det oppnevnes en settestatsråd, da vet jeg nesten ikke hvilket ord som kan brukes, men jeg har noen på lager.

Vi trenger ikke et enda sterkere landbrukssamvirke, vi har sett nok av deres metoder som da Tine ville bruke sin markedsmakt til å styre leverandørsiden.

Vi har flere lignende saker der regjeringen har overprøvd Konkurransetilsynet. Statkrafts overtagelse av Trondheim Energiverk er en av dem. Konkurransetilsynet nedla forbud mot fusjonen. Igjen så overkjørte fornyingsministeren (hva har hun egentlig fornyet?) tilsynet.

Derfor må Konkurransetilsynets forventede nei til fusjonen respekteres, ellers har ikke Konkurransetilsynet noen funksjon.

Ingen kommentarer: