lørdag, april 29, 2006

Tankestrek, forskjell mellom liv og død

Språk er viktig. Språk er vanskelig. Språk kan være farlig. Hos Gilde har man oppdaget det. Litt sent kanskje, men dog. De har fått lære seg at en tankestrek kan være forskjell mellom liv og død, litt satt på spissen.

Per Egil Hegge skriver i innledningen til sin bok "Heng ham ikke vent til jeg kommer", at norsk - det er vanskelig, det. Det fikk ledelsen i Gilde oppleve i går.

Jeg siterer:
"En inngrodd misoppfatning går ut på at norsk er et fattig og lite nyansert språk. Kunne leseren være så snill å glemme det med det samme? Norsk er uhyre presist, svært nyansert, og dermed vanskelig. Det er en illusjon å tro at man noen gang blir utlært. Men det er ingen illusjon å mene at vi alle er tjent med å bli mer språkbevisste - også når det gjelder de små og tilsynelatende ubetydelige ting.
For det er i de virkelig små ting presisjonen, og kravet til presisjon, ligger."
(uthevelse gjort av blogger)

Godt sagt, Per Egil.

Dette sitatet burde ledelsen i Gilde umiddelbart formidle til alle ledere. Før de hyrer inn dyre konsulenter i kvalitetsikring, mathygiene, og gud vet hva.

Jeg ville leid inn Per Egil Hegge, Petter Schjerven og/eller Sylfest Lomheim (sjefen for Språkrådet, for dere uvitende). Det tydeligvis ikke bare kvalitetsikringen som er manglende i Gilde. Manglende forståelse av det norske språk er tydeligvis enda større.

Hva det handler om? Betydningen av en tankestrek.

Gilde sendte ut melding til alle anlegg om at salami merket med lotnummer L6105-L6113 skulle stoppes. Merk at det ikke er mellomrom mellom numrene.

Anleggene tolket det som om det bare var de to nummerene L6105 og L6113 som skulle stoppes. De 7 andre lotnr. i mellom slapp da ut til forbrukerne. Slik blir det norske språket livsfarlig.

Derfor bør Gilde gjøre en av to ting: Enten skriver opp alle lotnumre som skal kastes, eller lære sine ledere og medarbeidere betydningen av en tankestrek. Språkrådet kan være en god start.
På deres hjemmeside finnes det en presis beskrivelse.

Men en tanke sniker seg inn hos meg. Når ledelsen i Gilde sender ut følgende melding: "Fellesferie i år: 14.-30. juli." Betyr det da at ledelse og ansatte kun tar fri 14. og 30. juli og jobber på dagene som ligger mellom?

Ingen kommentarer: