tirsdag, mai 05, 2009

Den privatiserte rettsstat

Hemmeligholdelse av "Lyse-dommen" i Stavanger Tingrett i dag er svært problematisk. Fordi den ser ut til å flytte noen grensesteiner som ikke bør flyttes.

At tingretten går med på å hemmeligholde dommen etter ønske fra saksøkers advokat bør få våre politikere på banen fordi den reiser så viktige prinsipielle spørsmål som trenger avklaring.

Dette var et nytt skritt i det jeg tidligere har kalt "de små skritts tyranni". Det forrige skrittet tok den selvutnevnte sheriffen for internet i Norge, Willy "John Wayne" Jensen. Han mente at det var helt i orden at private kunne drive etterforskning så lenge de hadde de edle hensikter å rydde opp på nettet. Hvor "edle" hensiktene til film- og musikkbransjens juridiske leiesoldater er, kan diskuteres.

De representerer bransjer som har sovet tungt i timen. Og som når de våknet, fikk panikk og går løs på sine kunder. I stedet for å bruke kreftene og pengene på å utvikle løsninger som både reduserte ulovlig fildeling og kunne gi fremtidige inntektsmuligheter.

Stavanger Tingrett og Post- og Teletilsynet har med sin handlemåte utfordret noen av våre viktigste verdier. Ikke minst når det gjelder personvern og ytringsfrihet. Som Jan Omdahl sier det på dagbladet.no

Jakten på film- og musikkpirater kan vanskelig skje effektivt uten at man risikerer å komme i konflikt med andre av rettstatens og demokratiets grunnleggende prinsipper. Skal fildelerne tas, utfordres verdier som personvernet og ytringsfriheten, samt nettets grunnleggende åpenhet og nøytralitet.

Dersom denne hemmeligholdelsen er mulig pga hull i lov-verket, så får lovgiverne tette den. Våre politikere må på nettet eller banen. Ellers får vi en privatisert rettstat, administert av en rødgrønn regjering som får utslett av bare ordet nevnes.

Det er iverksatt en aksjon på twitter av @abrenna satt i gang en aksjon for offentliggjøring. Du kan følge aksjonen på #krevsvar

Oppdatert:

Hvor er politikerne?

Nå forsvant all din rettssikkerhet

7 kommentarer:

Snorre Valen sa...

Nok en gang er vi på linje, Knut. Oj oj oj!

are salomonsen sa...

privatisert, er det så galt? ja vi er jo i norge. staten er det eneste seriøse.? den rød grønne regjeringen har sikkert utslett, håper den dør av svineinfluensa hele gjengen og hele supporter garden likeså. da hadde det vært håp for landet og folket oppe i røysa.

Øyvind sa...

Jeg detter ofte innom den særdeles velskrevne bloggen din, og igjen har du utøvet bloggernes viktigste funksjon, nemlig å opponere mot systemet når systemets svakheter viser seg. I denne saken er vi helt på linje, og jeg vil uttrykke anerkjennlelse for din utrettelig kamp mot statlig inngripen i personvernet, og i denne saken spesielt, en urovekkende åpning for privat rettsforfølgelse. Det vi egentlig står overfor, er spørsmålet om private (rettighetshaverne til åndsverkene som deles) får drive selvtekt. Et slikt prinsipp vil bryte fundamentalt mot den Weberianske rettsorden vi så stolt smykker oss med der staten, og kun staten kan tvangsmakt.

Stå på videre!

Knut Johannessen sa...

Snorre: Nå begynner jeg å bli bekymret.

Are: På dette området blir det feil å overlate dette til private aktører

Øyvind: Takk for tilbakemeldingen

Anders sa...

Jeg har nå fått flere tilbakemeldinger om at politikerne ikke tar i saken fordi "de skjønner den ikke".

Skremmende!

Enda verre er det at store deler av den fjerde statsmakt, min egen bransje, ikke forstår alvoret eller hvor prinsippielt viktig saken er.

Har fått et svar fra Tingrettsdommer Tom Vold om at kjennelsen bare er midlertidig hemmeligholdt, og at den offentliggjøres så snart bevisene er sikret.

Sendte ham et lengre svar tilbake der jeg forklarte de prinsippielle spørsmålene, samt hvorfor det var så viktig.

Ga også en presisering av at vi ikke ber om at politikerne blander seg inn i denne enkeltdommen, men at den bør være en vekker som får de til å forstå at de må komme på banen og ta ansvar for at dette er en beslutning som må tas av politikere etter en politisk diskusjon.

Mvh
Anders Brenna
Nettsjef
Teknisk Ukeblad

Knut Johannessen sa...

Anders: Jeg er også skremt, men langt fra overrasket. I dette intervjuet med TU. illustrerer Trine Skei Grande problemet. Politikerne vedtok en ny åndsverkslov i 2005. Ingen visste hva en MP3-spiller eller fil var.

Jeg har litt problemer med å forstå hvordan man kan avsi en dom uten å at bevisene er sikret?.

Men at politikerne ikke kan diskutere prinsipper uten å ha detaljkunnskap om teknologien er bullshit. Man kan vel ha en mening om musikk- og filmbransjen skal få drive privat etterforskning eller ikke.

Anonym sa...

[p]It has become popular all around the world in short time, even raised a crazy of buying amongst female customers . Commodity is the most valued point . Because the new [url=http://www.mulberryhandbags4sale.co.uk]mulberry handbags sale[/url] investment has been manufactured in 2000, the Mulberry has rapidly transited into another pattern of progress . Replica Lancel bag sacks supplied within our store are developed using the most effective worth mulberry bags target components and conceived by achieved craftsmen are habitually the in simple fact belongs to worthy goods, as any Lancel followers on the marketplace mulberry outlet know . The true good leather material and [url=http://www.mulberryuksale4u.co.uk]mulberry uk[/url] the originality exterior are attractive, and which are the important factors of Mulberry being so popular . Indeed, as it accesses its 40th day of birth the recital of the Somerset-based brand label has not ever been stronger . We can count on Mulberry Tote Bags for styles that we love now and later . Mulberry Soho [url=http://www.mulberrybags4sale.co.uk]mulberry bags[/url] Leather Hobo Bag, which is a staple of Mulberry collection, and it's shown here in a dark bronze.[/p][p]The Mulberry Bags are just one using the styles
Mulberry Factory Shop released their will work about thirty a long time back and easily grown [url=http://www.mulberrybags4sale.co.uk]mulberry bags sale[/url] to be famed mainly because of their wonderful inventiveness and models . Detailed with a cute contrasting collar, Nicole隆炉s short suit got a big ol隆炉 thumbs up from us . If awaiting mulberry outlet discount Mulberry [url=http://www.mulberryuksale4u.co.uk]cheap mulberry uk
[/url] bags sale is not your method, next you have various methods of buying a fantastic low-cost Mulberry designer handbag . Hinting at a rustic method of existence that is elegant, aspiring, quintessentially British and normally nostalgic, Mulberry bags normally represent timeless value . Wipe dirt and dirt particles off your bag with a duster . The sleek and bright material result in the decorative pattern [url=http://www.mulberryuksale4u.co.uk]mulberry bag uk[/url] do not conceal its character . Mulberry handbags keep on being a winter GRETA collection, to be able to launch new oak, deep blue, black, amaranthine and golden . The discounted expenditures fluctuate from bag to bag as well as count about the recognition of design and style.[/p]