mandag, mai 18, 2009

Farmor Gun

I Sverige fikk man i forbindelse med FRA-loven det som er kalt bloggbävningen. En massiv bloggstorm mot politikerne. Og som bidro til at deler av innholdet i loven ble endret.

En av de som har vært svært aktiv er Gun Svensson. En tøff svensk dame på 72 år. I den svenske bloggosfæren bedre kjent som Farmor Gun. Hun er også en av deltagerne i riksdagssvar.se, et nettsted som et ti-talls bloggere står bak. Yngstemann er 22 år. Gun er den eldste. DN.se har intervjuet Gun. Og det er anbefalt lesning.

- Jag har landat i en humanistisk livshållning och en socialliberal ståndpunkt i politiken. Men det är svårt att hitta ett parti som tar demokratin på allvar. Vi är många som känner oss vilsna, säger Gun.

Når det gjelder nettet og telekommunikasjon, så tror jeg det er flere som føler som Gun. Denne blogger inklusiv.

- Jag bestämde mig för att vi måste ha mänskliga rättigheter och få vara medborgare när vi är på nätet. Jag utgick från nätet, och kom fram till att det är inget internet om vi ska ha olika regler i olika länder. Så övervann jag mitt motstånd mot överstatlighet.


Jeg har funnet meg en svensk sjelsfrende som er opptatt av saker som også engasjerer meg. Så jeg blir fast leser.

Når man leser bloggen hennes skulle man ikke tro at det er autodidakt menneske som skriver. Hun er langt mer reflektert enn mange akademikere.

Jeg synes det er fint at flere "godt voksne" finner veien til bloggsfæren. Her hjemme leser jeg fast to av dem. Bore-aktuelt og Oddbjørn Evenshaug. De har en yrkes- og livserfaring som bidrar til nye vinklinger.

5 kommentarer:

Gun Svensson sa...

Internet är helt fantastiskt! Men, överlever inte om inte Public Service-media gör sitt jobb. Därför är jag verkligen glad över att jag hade turen att bli kontaktad av en journalist som klarade av att göra en bra artikel av mitt engagerade surr. Ska ta mig tid i morgon att läsa inlägg på din blogg. Nu är jag rätt trött.

Mattias sa...

Härligt att det har spridits sig till Norge nu också. Vore bra om man kunde samverka och bygga nätverk och börja länka till varandra internationellt också. Framför allt till Frankrike, där det behövs som mest just nu.

Mattias sa...

Härligt att det har spridits sig till Norge nu också. Vore bra om man kunde samverka och bygga nätverk och börja länka till varandra internationellt också. Framför allt till Frankrike, där det behövs som mest just nu.

Anonym sa...

Aksjonen mot FRA-loven var en stor fiasko, avhengig av hvordan du ser det.

Titusenvis av bloggere viste sin avsky mot FRA-loven. Resultatet ble en demonstrasjon av hvor udemokratisk Sverige har blitt.

FRA-loven ble først vedtatt som foreslått. Så gjorde de noen marginale kosmetiske endringer uten betydning og sa "Vi har gjort noe" for å få slutt på protestene.

FRA-loven, både gjeldende og som først vedtatt, innebærer at all kommunikasjon som passerer landegrensen blir overvåket.

Knut Johannessen sa...

Anonym: Jeg tror det er diskutabelt å kalle de 15 endringene for "marginale kosmetiske endringer":

1. Ändamålen för när signalspaning får användas preciseras och anges i lag i stället för i förordning.

2. En särskild domstol ska pröva tillstånd till signalspaning. I det gamla förslaget skulle tillstånd prövas av en nämnd.

3. FRA ska ansöka om tillstånd för all signalspaning, även för regeringens behov.

4. FRA ska bara få tillgång till de "trafikstråk" som domstolen bestämmer.

5. Trafik mellan avsändare och mottagare i Sverige får inte signalspanas.

6. FRA får endast bedriva signalspaning på beställning av regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten.

7. En utredning ska tillsättas för att se över polis och säkerhetspolisens behov av underrättelser.

8. Särskilt tillstånd krävs för att använda fysiska personer som sökbegrepp.

9. Närmare föreskrifter om förstöring meddelas. I lagen tas in en hänvisning till den lagstiftning som reglerar FRA:s personuppgiftsbehandling.

10. Kontrollmyndighetens självständighet och förutsättningar för rättslig efterhandskontroll förstärks.

11. FRA blir skyldig att underrätta personer som blivit utsatta för spaning.

12. Kontrollmyndigheten ska på begäran av enskild vara skyldig att undersöka om verksamhet avseende honom eller henne har skett i enlighet med lag.

13. FRA måste omedelbart förstöra information från själavårdande samtal.

14. Inget råmaterial (trafikdata) får sparas i mer än ett år.

15. Vid kontrollstationen 2011 ska kontrollorganen undersöka om FRA:s verksamhet bedrivits på ett etiskt riktigt sätt.