lørdag, mai 16, 2009

I gapestokken til Bergens Tidende

I Bergen kan man kødde med mye. Men ikke med Brann. Så nå har byens hovedorgan Bergens Tidende lyst casuals i brann. Fordi de sverter lagets rykte med sin oppførsel. Og får støtte fra lagets supportere.

Derfor rykker redaktørsheriff Trine Eilertsen ut. Nå skal uvesenet til livs. Hun har slått opp sin "wantedplakat" i lederspaltene. Overskriften: Trist, pinlig, farlig dekker godt hva jeg føler for denne bergenske selvtekt:

I BT HAR VI diskutert saken, og vi har kommet til at BT ikke skal beskytte pøbler som dere. Vi kommer ikke lenger til å sladde bilder av dere i aksjon. Vi mener det har offentlighetens interesse å se hvem dere er, slik at folk, skikkelige supportere og fotballarrangører kan beskytte seg selv mot dere så godt som mulig. Vi vil løpende vurdere å offentliggjøre navn og bilde på de av dere som gjentatte ganger blir pågrepet og straffeforfulgt for den typen offentlig vold. Det dere driver med kan i verste fall skade uskyldige mennesker, og her finnes vår begrunnelse for å fortelle hvem dere er.
Jeg går ut fra at dette er vurdert nøye i forhold til Vær varsom-plakaten og at det gjennomføres på prinsipielt grunnlag?

"I verste fall skade uskyldige mennesker" kan benyttes på de fleste aktiviteter som er på kanten eller over lovkanten.

"Lommemannen" er i høyeste grad kvalifisert for offentliggjøring. Alle som kjører på rødt lys kan "skade uskyldige mennesker". Det samme kan alle pedofile, råkjørere, fyllekjørere, voldtektsutøvere, voldsmenn. Listen kan gjøres tilnærmet uendelig.

Jeg liker voldsutøvelse som casuals utfører, svært dårlig. Selv om de hovedsaklig går løs på andre lags casuals og ikke "uskyldige". Men i Norge har vi politi som tar seg av lovbrytere. Og når disse er arrestert og eventuelt dømt, har pressen mulighet til å publisere navn og bilde. Før det bør de være tilbakeholden. Det er ikke pressens oppgave å innføre gapestokken igjen. Spesielt på et så tynt grunnlag som Eilertsen anfører.

Det er trist at lederen for Presseforbundet, Per Edgar Kokkvold, støtter identifiseringen.

- Jeg har ingen problemer med å følge argumentasjonen fra BT-redaktøren. Pøbelen er et voksende samfunnsproblem, som er en trussel mot det store og viktige supportermiljøet, sier generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund (NP) til Aftenposten.no.

Den eneste betenkeligheten han ser, er pøbelens alder:

- Den største bekymringen jeg ser i forhold til fotballpøbler er at de ofte kan være svært unge, sier Kokkvold.

Heldigvis har vi Georg Apenes som er en av de få som evner å tenke litt prinsipielt:

- Risikoen for at uskyldige kan bli hengt ut, er absolutt til stede. Kanskje passerte de bare forbi da bildet ble tatt, sier Apenes, som etterlyser et politisk klarsignal før en så radikal endring av prasis gjennomføres:- Dette er jo redaktørens ansvar, men det er ingen tvil om at offentliggjøring av et bilde også er spredning av personopplysninger, sier Apenes.

Det er en farlig linje BT legger seg på. En avis har sterke virkemidler til disposisjon. Å smøre en mulig uskyldig person ut over førstesiden er en skade som er uopprettelig. At man skal innføre "straffeordninger" på områder som redaktøren ikke liker, er et eksempel på dårlig vurderingsevne. Det ligner ikke Trine Eilertsen, som bør komme på bedre tanker.

Andre som blogger om temaet:

Snorre Valen
Filip Rygg

Dagbladets Magasinet har en interessant artikkel om temaet
Nina Reim har skrevet magisteroppgave om Vålerenga-supportere og casuals

P.S.: Liker du innholdet i bloggen, så kan du stemme på den (eller en annen som du liker bedre) i kåringen av Norges beste politiske blogger.

17 kommentarer:

FR sa...

Gode refleksjoner!

Konrad sa...

BT har en tradisjon for å drive kampanje mot enkelt grupper eller personer. Nå sist denne ekle kampanjen mot Sigmund Grønmo (han ble gjenvalgt som rektor mot BTs ønske, for et nederlag).

Anonym sa...

Jeg skjønner reservasjonene dine, men samtidig så har ikke jeg selv noen problemer med at bilder av "casuals" havner i avisen usladdet. Når de tar disse slåsskampene til befolkede plasser uten omtanke for uskyldige utenforstående så er all min forståelse for denne typen neandertalere oppbrukt. Men nå skal det sies at en fengselsstraff istednfor ett klaps over håndleddet og en bot hadde vel vært enda bedre.

Knut Johannessen sa...

Filip: Takk det samme

Konrad: Jeg har merket meg at BT i enkelte saker driver kampanjejournalistikk. Var det ikke noe med bybanen også?

Anonym:Jeg har ikke noe problem med å forstå sinnet, men sannsynligheten for at uskyldige også kan bii fremstilt som casuals er for stor. Spesielt når de "opptrer" på befolkede plasser. Konsekvensene for de uskyldige kan bli ganske store. Derfor bør ikke BT gjøre dette før de er sikre på utøverens skyldighet.

nessie sa...

Det beste hadde muligens vært et lite samarbeid med lokale politimyndigheter hvor usladdede bilder ble overlevert. Sannsynligheten for at de som blir identifisert allerede finnes i bildearkivet er jo ganske stor.

Knut Johannessen sa...

Nessie: Jeg synes forslaget ditt er svært dårlig. Det må aldri kunne stilles spørsmålstegn ved pressens uavhengighet. Hvis de begynner å levere materiale til politiet, er det den sikre "død". Hvem kunne tenke seg å være kilde dersom materialet gikk videre til politiet?

Politet må selv overvåke og drive etterforskning av miljøet. Alt annet vil forrykke balansen mellom samfunnsaktører.

Milton Marx sa...

Kommer det ikke litt an på hvordan bildene er? Man trenger jo ikke å la alle personer være uten sladd. Dersom personer som holder i balltrær blir avbildet, så er vel sjansene for at det er uskyldige små? Bilder av personer som sparker må det da også være greit å la være å sladde?

Dersom man sladder alle som ikke åpenbart er agressorer, så skulle det vel ikke være noe problem?

Jeg synes det er helt greit at en arbeidsgiver får vite at en av de ansatte svinger balltre på fritiden. Og jeg synes det er helt greit at foreldrene får vite det også.

Strengt tatt påhviler jo ansvaret for å ikke foreta en feilaktig identifikasjon på avisen - så den vil vel neppe ha lyst til å offentliggjøre bilder med feilidentifisering, ettersom det vil kunne gi søksmål.

Cassanders sa...

Jeg hadde gjort meg noen tanker, scrollet nedover og så at Milton Marx var før meg.
Jeg ser at DET KAN være prinippielle innvendinger, men det likevel en del PRAKTISKE forhold som også må tillegges vekt. f. eks at politiet som burde stå for håndhevelse av loven de facto ikke er tilstede i tilstrekkelig antall -hverken til å forhindre eller oppklare lovbruddene som begås.

Jeg tror også at risikoen for å ramme uskyldige ikke er påtrengende stor hvis en sladder resten og kun avbilder folk som i slike konfliktsituasjoner holder balltrær, knuste flasker eller andre trivelige hobbyparafenalier. Det samme gjelder folk som sparker folk som ligger på bakken, osv.

Jeg har ingen illusjoner om at en vil få problemet til å forsvinne ved å ØNSKE seg mer politi som skal håndheve loven.

Cassanders
In Cod we trust

are salomonsen sa...

så denne artikkelen fra fru bergens tidende. hun er jo en ekte nordmann og bergenser, "da vet man hva som er rett".

bt er kalt en borgerlig avis. kan ikke se noe til det, som jo er vanlig. hva skal man med borgerlig avis når alle ansatte stemmer laaaangt til venstre?

fru bergens tidenende er en typisk stoltenberg, sosialist, besservisser, gro harlem...etc etc.

ba er en sørgelig blekke, som er eid av bt såvidt jeg vet. bt har vært en bedre blekke som har tidvis hatt snev av borgerlige tendenser.

blir vel slutt med det under fru bergens nye regime.

Knut Johannessen sa...

Milton: Poenget når det gjelder casuals er at de faktisk har noen uskrevne lover for slåssingen sin (det finnes helt sikkert noen unntak. men jeg anbefaler å lese artiklene jeg har linket til, de er gode for utdyping av temaet) at de ikke bruker slagvåpen, at de faktisk har noen regler etc. Derfor blir det sannsynligvis ikke noen slagvåpen, stikkvåpen etc. å ta bilde av.

Å skille mellom skyldige/uskyldige i et slagsmål vil være så krevende at jeg tviler på om en fotograf i BT er kapabel til det. Langt mindre desken i etterkant. Derfor tror jeg utvelgelsen av hvem som er skyldige/uskyldige ikke er så enkel.

Jeg reagerer på det prinsipielle i at BT velger ut en gruppe lovbrytere som de skal lage egne publiseringsregler for. Jeg har ikke stor sympati for verken casuals eller andre som bryter loven, men reagerer på måten BT har valgt å selektere en gruppe.

Cassanders: At politiet ikke er tilstede kan umulig være noe godt argument for at Bergens Tidende skal gjøre jobben for dem.

Olve Hagen Wold sa...

At idioter frivillig slåss med hverandre er da ikke et problem.

Admin sa...

TV2 sendte live fra demonstrasjonene mot Israel i januar med "dette er krig!"-patos. Og dette foregikk i timesvis.

Om jeg husker rett så ble det jo også en opphetet debatt rundt bilder av barn med "blod" i ansiktet og at enkelte mente at her burde barnevernet kobles inn.

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.6428776

Lite sladder å se.

Så da er det konstatert at livebilder er uproblematisk?

Så: er det å filme casuals i aksjon bedre eller verre enn å vise fotografi av dem i aksjon?

Eller er det sånn at barna og foreldrene til disse barna - som ikke gjorde noe ulovlig - kan henges ut, mens casualsene - som gjør noe ulovlig - ikke kan henges ut?

Knut Johannessen sa...

Brumlebass:Man sladder vel ikke ansiktene til et lovlig arrangert demonstrasjonstog? Og hvem har sagt at det er uproblematisk at barna og foreldrene henges ut? Kan vi heller ikke holde oss til prinsippene.

Admin sa...

Det er prinsippene jeg ønsker å diskutere.

Det lovlige, fredelige demonstrasjonstoget er naturligvis ikke noe problem å vise usladdet. Det er når man finner noe kritikkverdig - eller toget utarter seg til å inneholde noe ulovlig eller kritikkverdig - og man framstiller det som noe ulovlig og kritikkverdig det vi diskuterer - når skal det sladdes og anonymiseres - kommer inn.

Om man skal sladde ansiktene i et lovlig arrangert demonstrasjonstog kommer altså an på konteksten man bruiker bildene i. MEMO ble dømt i høyesterett for ærekrenkelser (med halv million kroner i bot) etter publisering av bilder av en demonstrant med en overskrift som i praksis stemplet ham som et samfunnsproblem.

Jeg spør igjen: er det å sende live - og endog ha disse videoene liggende ute til evig tid - nødvendigvis usladdet - et mindre problem enn casualsproblemet du her tar opp?

Tragikomisk blir det når VG sladder fotografier av barn med "blod" samtidig som man lar videoer av de samme barna ligge ute. Da ser man jo det etiske problemet, men driter egentlig i det når det kommer til stykket.

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/midtosten/artikkel.php?artid=550073

Er det å liveoverføre tv-bilder fra en casualsansamling som viser seg å utarte til slåsskamp problematisk? Er fotografiet i en særstilling?

"Det er ikke pressens oppgave å innføre gapestokken igjen" er jeg helt enig i. Og jeg har derfor full forståelse for at lovlige, fredelige demonstranter føler et behov for å maskere seg.

Men å gi casualsene større beskyttelse enn det fredelige Gazademonstranter fikk i januar det synes jeg blir litt pussig.

Apenes sier "Kanskje passerte de bare forbi da bildet ble tatt".

"Demonstranter skjøt raketter, og til slutt brukte politiet tåregass. Flere har blitt pågrepet."

Ja, nettopp.

Konrad sa...

BT har litt forskjellig på rullebladet, det var noe med en taktekker for noen år siden.

Ja, Bybanen er i ikke uvesentlig grad BTs fortjeneste.

Simon T sa...

"Innføre" gapestokk ? Pressen ER en gapestokk.

Spørsmålet er bare hvem som skal rammes, forbrytere/pøbler eller normale mennesker som begår uskyldige feil i sitt daglige arbeid.

Folk flest her i landet er skjønt enige om at det er pøblene som skal beskyttes, og jeg er uenig.

Tore O. Sandvik sa...

Bra!