fredag, april 21, 2006

Hvem er smittet av Hamas?

Hvem er smittet av Hamas?Jeg begynner å bli lei. Lei av å bli satt i båser som jeg aldri har befunnet meg i. Lei av å lese enkelte liberal-konservative skribenters lettferdige analyser om Midt-Østen.

Document.no er blant disse. Jeg er en av venstresidens nyttige idioter fordi jeg tillater meg å ha et mer nyansert syn på Hamas enn gjeldene liberalkonservative retningslinjer. Nå fradømmes en hver som ikke deler document.nos sort/hvitt-syn på Hamas og deres plassering i det politiske bildet, en hver rett til å uttale seg mot mainstreampolitikken til Norge, EU og USA.

Da har vi pr definisjon antipati mot Israel. Ok, da er det vel ikke mulig å ha to tanker i hodet samtidig og være liberalkonservativ da. Dersom det er dette nivået fra Document.no som skal få oss bloggere til å bli tatt mer seriøst enn vi gjør, så betakker jeg meg.

Når man så også tar et oppgjør med såkalt mainstream medias (mono)konsensusjournalistikk, så singler det i glass på alle kanter. Mer konsensus og mer monojournalistikk enn det jeg leser hos document.no og politikk.no er vanskeligere å finne.

Jeg trodde jeg var liberalkonservativ helt til jeg begynte å lese bloggene for de førende, såkalte liberalkonservative. Da oppdaget jeg at jeg nok må komme meg ut av skapet med en helt annen merkelapp. Nok om det.

Jeg lar meg imponere over den lettferdige, enkle analysen som legges til grunn for hvordan vi skal opptre overfor Hamas. Spesielt savner jeg vurdering av hva som skjer dersom vi oppretter isolasjonslinjen og om det er en gunstig situasjon for den vestlige verden. Ikke et ord om alternativer, kun ensidig fordømming av Hamas kommer så fra document.no

Det er vanskelig å være uenig om at Hamas har et forklaringsproblem med sin i utgangspunktet, totalitære tilnærming til Israel. Deres holdning om at staten Israel skal utraderes kan ikke aksepteres. Støtte til terror-organisasjoner kan heller ikke aksepteres. Men samtidig er det også viktig å se forbi retorikken og se på praktisk politikk.

Vi skal i denne sammenheng ikke glemme at Hamas har akseptert og overholdt en våpenhvile som har vart siden 2004. Man later i artikkelen som om Hamas ikke har noen mulighet til å endre sin virkemåte, men til evig tid skal dømmes etter sitt utgangspunkt.

Da glemmer man mye av historien i Midt-Østen. PLO og Israel hadde vel også et anstrengt forhold til hverandre, før man klarte å komme til forhandlingsbordet? PLO var vel også ansett som en terror-organisasjon? Går vi litt lenger tilbake i historien, så ble både statsminister Menachem Begin (leder av Irgun) og Yitzak Shamir (leder av Stern Gang) oppfattet av det britiske mandatstyret som å være terrorister. De drepte FNs utsending Grev Folke Bernadotte, drepte britiske myndighetspersoner, sprengte arabiske kafeer, sprengte arabiske markeder og King David Hotell i 1946. 91 mennesker ble drept. Men de også endret seg. De ble til og med statsmenn. Vi ser litt av samme mønsteret dersom vi ser på IRAs historie. Det er tesen ”En gang terrorist, alltid terrorist” som er farlig i den situasjonen vi er nå.

En artikkel i The Observer (som selvsagt er alt for venstreradikal til at noen liberalkonsvervative kan tenke seg at det står noe fornuftig der) har en interessant analyse av valget av Hamas. Den viser også at selv i det kristelig-dominerte Betlehem, så gjorde Hamas et godt valg og tok 2 av 4 seter i parlamentet. Artikkelen anbefales for litt dybde i perspektivet og for å tillegge noen gråtoner det sort/hvitt-synet vi blir presentert. Spesielt en uttalelse fra Avi Dichter, en tidligere sikkerhetssjef i Israel er verdt å merke seg: ”We should remember they were not born with a lust for murdering Israelis.

En annen analyse gjort av Oxford Research Group, (What lies Beneath Hamas Rhetoric: What the West Needs to Hear) peker på det er svært mange indikasjoner på at Hamas gjennomgår en tranformering fra en paramilitær organisasjon med en sosial orientert fløy til å bli en politisk organisasjon. Deres klare anbefaling er at det er i vestens interesse å støtte denne progresjonen, ikke hindre den. Interessant nok har de også med denne uttalelsen fra Avi Dichter.

Artikkelen i document.no gjør et poeng ut av det faktum at det kun er snakk om 35 mill norske kroner som står for den totale katastrofe, så må det være skrevet mot bedre vitende. Jeg nekter å tro at skribenten er så kunnskapsløs.

Jeg går ut fra at han er vel kjent med at en like stor andel av USAs og EUs midler også blir kuttet. I tillegg kommer konfiskasjonen som Israel gjør av Palestinsk skatt og moms.Totalt utgjør dette store månedlige beløp som gjør at de mange ansatte i det palestinske selvstyret ikke får utbetalt lønn. Dette skjedde allerede i mars og det jo ikke lysere ut for april. Det innebærer at offentlig ansatte ikke er i stand til å betale for livsopphold. Husholdningene er ofte litt større enn hjemme og vi hører om fedre som må trekke barna fra høyere opplæring fordi de ikke har penger til skolepengene.

Hva gjør dette med mennesker? Er vi så naive og tror at dette bare blir mottatt med et skuldertrekk av den palestinske befolkning? De gikk til stemmeurnene for et demokrati som vesten ba dem om. Når de så stemmer, så har de i følge våre målestokker, valgt feil og det må vi selvsagt straffe dem for.

Hva gjør det med mennesker at man blir utestengt fra sine jobber fordi okkupanten Israel har laget en mur som hindrer den frie ferdselen. En mur som delvis er bygd på land som Israel har okkupert. Hva gjør det med mennesker at man ligger våken om nettene og venter på neste nedslag fra en israelsk rakett. Det er ikke alltid de er like målrettede. Det hender at uskyldige sivile dør. Men å påpeke det, er visstnok det samme som anti-semittisme og anti-Israelsk holdning og er farlig i dagens situasjon.

Jeg håper vi kan ha et litt mer nyansert syn på både Hamas og Israel uten å bli hengt på håpløse merkelapper. Jeg nekter å begrepet ”nyttig idiot” seriøst fordi jeg tror det er mulig å få til en dialog mellom partene. Alternativene er så mye verre og er ikke i vestens interesse.

3 kommentarer:

palodegard sa...

Veldig godt innlegg! Israel-Palestina konflikten er veldig komplisert, og det blir ganske underlig å sitte her oppe i Nord og ha et enkelt svart-hvitt-syn på saken.

Jeg skulle like å se deg i debatt med noen av skribentene på document eller politisk.

ChrisChr sa...

Jeg er nesten litt forbauset over å se deg reagere såpass sterkt som du gjorde på innlegget i dokument.no. Det innlegget feller seg selv. I beste fall må man akseptere innlegget som et lettvekter-synspunkt i en ellers alvorlig og kompleks sak, i verste fall må det leses som et ganske ensidig partsinnlegg.

Jeg er så hjertens enig med deg, her er det ingenlunde snakk om sort/hvitt-konfigurasjoner, her er det snakk alle tenkelige gråtoner mellom det sorte og det hvite. Det er mye som tyder på at både Israels styresmakter og Hamas erkjenner dette faktum, uten at det dermed er sagt at det er en enkel oppgave de har foran seg.

Det som er prekært i dagens situasjon, er at det skal så lite til for at det hele kan tippe til det verre.

Knut Johannessen sa...

Chrischr: Det var en lengre tids irritasjon over at så komplekse problemer kan "løses" så enkelt som document.no.

Normalt er jeg, og burde jeg være overbærende, men gitt det faktum at document.no har en viss standing i bloggosfæren, klarte jeg ikke å holde kjeft lenger. Det måtte ut.