fredag, august 03, 2007

Finansminister Kristin Halvorsen lyver

I opsjonssaken benytter de rødgrønne alle triksene de kan (og de er ikke få) til å diskreditere Hydroledelsen og styret. Det ubehagelige søkelyset som er satt på regjeringen må slukkes. Ja, selv ikke en direkte løgn går man av veien for å servere oss. Slik finansminister Kristin Halvorsen gjorde på TV2-nyhetene torsdag kveld.

- Dette står på ingen som helst måte i forhold til arbeidsinnsatsen de har lagt ned. Dette skyldes høy oljepris og internasjonal høykonjuktur, og står ikke i forhold til det noen investerer i jobben sin, sier Kristin Halvorsen til TV 2 Nyhetskanalen.

Dersom Kristin Halvorsen har rett i at fremgangen for Norsk Hydro kun skyldes høy oljepris og internasjonal høykonkunjunktur, så burde vel Statoil ha omtrent samme kursutviklingen som Hydro?

Journalister generelt er sløve og sjelden gjør hjemmeleksa si. Intervjueren i dette tilfellet var intet unntak. Derfor kom det ingen kritiske spørsmål om sammenligning med andre selskaper. Jeg har derfor gjort hjemmeleksa for TV2.

Jeg har sett på kursutviklingen i Norsk Hydro og Statoil de siste 5 årene. Tallenes talle er relativt klare:

Norsk Hydros kurs 2. august 2002 var på 55 kr. Kursen i går var 221. Stigningen er altså på 301%. Statoils kurs 2. august 2002 var 61 kr. Kursen i går var 171. Det tilsvarer en økning på 180%.

Norsk Hydro har altså prestert nesten dobbelt godt som Statoil i samme tidsrom. Med den samme utviklingen i oljeprisen og den samme konjunkturutviklingen. Det må da bety at Statoil har en meget dårlig ledelse.

Kan forskjellen skyldes at Hydros ledelse og styre har vært dyktigere, gjort noen strategiske smarte valg fordi de er smartere, eller er forskjellen bare tilfeldigheter?

Når Kristin Halvorsen snakker om arbeidsinnsats, så er dyktighet og smartness vel så viktig som hvor mange timer som legges ned. Men det er kanskje litt vanskelig for en politiker å forstå.

Norsk Hydro har i denne 5års-perioden sørget for at Staten alene har blitt 95 milliarder rikere. Ikke bare fordi oljeprisen har steget, men like mye fordi ledelsen har sørget for å synliggjøre verdiene i selskapet gjennom riktige strategiske valg.

Kristin Halvorsen må selvsagt få ha sin mening om hvorvidt opsjonene er urimelige eller ikke. Men at hun må lyve for å få frem sitt budskap er trist. Eller kanskje vi har en finansminister som ikke vet bedre. Jeg er usikker på hva som er verst.

1 kommentar:

Nemo sa...

Vel, her er vel sannheten litt i forhold til øynene som ser. I verste fall vil jeg kalle Halvorsens utsagn som en halvsannhet - nettopp fordi internasjonale konjunkturer og blant annet oljepris faktisk spiller inn.

Alikevel synes jeg et selskap som rir såpass på Statlig kvasi-monopol og med stort statlig eierskap burde gå litt stillere i dørene enn det en har gjort her.

Tross alt kan ting tyde på at en har valgt verst tenkelig fremgangsmåte i forhold til de politiske signalene som er kommet. Og - udugelig eller ei, staten er med som eier her.

Om ikke annet kan en si at Hydro har taklet denne saken på en langt ifra god måte. Dessuten strides selv velrennomerte advokatfirma om dette stuntet i det hele tatt er lovlig.

Hvis det ikke er det - og jeg har hverken god nok informasjon om saken i detalj eller juridisk kompetanse til å uttale meg - men hvis dette ER i gråsonen eller over - er Hydro langt på vei i en situasjon langt verre enn det Halvorsen gir uttrykk for.

Uten at jeg nødvendigvis insinuerer at Halvorsen egentlig vet hva hun snakker om heller.

Men Løvebakken vet nok å "hevne" ulydighet med tid og stunder. Så...lukrativt, selvsagt - smart, tja.