lørdag, august 04, 2007

Hva driver Høyre med?

Høyre har så langt hatt relativt klare standpunkt for hvordan Staten skal utøve sitt eierskap. Men nå har opsjonsblodtåka rammet gangsynet til bl. a. Per Kristian Foss. Er det markeringsbehovet som er blitt for sterkt, eller er man så redd for velgernes reaksjoner at gode prinsipper kastes på båten?

Per-Kristian Foss mener næringsdepartementet kunne ha foretatt seg noe med de store utbetalingene til Hydro-toppene. (Dagens Næringsliv 1. august)

Det er ikke mange månedene Stortinget diskuterte Eierskapsmeldingen. I innstillingen hadde Høyres representanter i Næringskomitèen følgende forslag:

Medlemene i komiteen frå Framstegspartiet, Høyre og Venstre visert til at i tråd med prinsippa for god eigarstyring kan og skal ikkje staten gje direkte instruksar eller signal til styra om konkrete vedtak, verken formelt eller uformelt. Saker som krev tilslutning frå eigarane i samband med selskapa sine vedtekter skal avgjerast gjennom aksjonærdemokratiets vanlege reglar.


Det synes jeg er et meget godt forslag. Det Høyre bedriver nå, er ren opportunisme. Det bør de overlate til noen som kan det bedre.

Ingen kommentarer: