lørdag, august 11, 2007

Triumviratet

Jeg har et forslag som kan løse alle problemer når det gjelder lederlønninger, ansettelser, opsjonsavtaler m.m.

Så lenge de rødgrønne sitter med makten, så opprettes det et triumvirat bestående av det trehodete trollet: Jan Bøhler, Audun Lysbakken og Arne Strand. Disse 3 herrer representerer i følge seg selv, folk flest og har også i følge seg selv, den kompetanse som er nødvendig til å ta de rette grepene. Jan Bøhler og Audun Lysbakken representerer politikerne. Arne Strand, politisk redaktør i Arbeiderbladet (I know, I know) har bare glemt at han ikke er statssekretær for AP lenger.

Mandatet til triumviratet blir å utarbeide avlønningsavtaler for alle ledere i bedrifter der staten har mer enn 10% eierandel. De skal konsulteres før det velges styremedlemmer, styreledere og bedriftsforsamling i de samme selskapene. De har også veto mot forslag fra regjeringen.

Dermed kan de rødgrønne spare seg selv for mye arbeid, spaltemillimetre med kjeft og opptøyer fra folk som løper ut i gatene og tenner på biler i avsky mot gale styreformannsansettelser, opsjoner og høye lederlønninger.

Ingen kommentarer: