mandag, januar 21, 2008

Kristin Halvorsen løy i Tabloid

Under debatten mellom Kristin Halvorsen og Siv Jensen i kveldens Tabloid, kom Kristin Halvorsen med flere tvilsomme påstander når det gjaldt forholdene i Afghanistan. På ett punkt kom hun med en direkte løgn:

Kristin Halvorsen: 2/3 av det afghanske folk vil ha USA ut!

Det er en regn løgn.

En meningsmåling utført av ARD, BBC og CBS i september/oktober 2007 viser et helt annet bilde:

Q16. Do you strongly support, somewhat support, somewhat oppose or strongly oppose the presence of the following groups in Afghanistan today?

U.S. military forces
2007

Strongly support: 20%

Somewhat support: 51%

Somewhat oppose: 15%

Strongly oppose: 12%

No opinion: 2%

Riktignok er dette noe dårligere enn i 2006, men 71% for USAs tilstedeværelse er noe annet enn at 2/3 vil ha dem ut.

Når det gjelder NATO/ISAF-styrkene er tallene:

NATO/ISAF military forces
2007

Strongly support: 25%

Somewhat support: 42%

Somewhat oppose: 17%

Strongly oppose: 13%

No opinion: 2%


Og for å understreke hvor sterkt afghanerne har "trykket" Taliban til sitt bryst, så kan vi ta med tallene for dem også.

Fighters from the Taliban
2007

Strongly support: 1%

Somewhat support: 4%

Somewhat oppose: 19%

Strongly oppose: 73%

No opinion: 3%

Selv om feilmarginene skulle være større enn normalt, så sier altså afghanerne selv akkurat det motsatte av hva Kristin Halvorsen sa for åpent kamera.

Jeg skal ta det forbeholdet at hun er så kunnskapsløs at hun ikke vet bedre. Ellers er det en bevisst løgn for å få terrenget til å stemme med hennes kart. Dersom SV har fått utført en ny meningsmåling, så ser jeg med spenning frem til å få presentert den.

En annen meningsmåling fra CBC i samme tidsperiode som tar for seg Canadas rolle, gir noe av det samme bildet.

Oppdatert: Kristin Halvorsen sier i en mail, at hun har fått informasjonen som hun bragte videre fra Kristian Berg Harpviken, (Prio) en av foredragsholderne i på seminaret i går. Jeg har bedt Harpviken om en kommentar og kommer tilbake med mer info.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Glimrende post og sterkt tallmateriale.

Anonym sa...

Hmm, meningsmålingen fra CBC består av 1578 spurte. Geografisk spredning ikke nevnt , utenom Kandahar (i syd), hvor 260 ble spurt. BBC baserer seg på 1377 "tilfeldig spurte" afghanere over "hele landet". Selskapet som foretok målingen var Charney research, et amerikansk firma. Må man få påpeke at dette er et veldig tynt tall materiale, især med den tydelige begrensingen på geografisk område? (Jeg tviler på at det ble spurt mange i Musa Quali eller nede mot grensen, for å si det sånn...)

Anonym sa...

Fprøvrig synest jeg konservative bruker ordet "løgn" alt for ofte og alt for lemfeldig. Motstridende tallmateriale er ikke løgn, men motstridende tallmateriale. Men jeg regner med at det scorer points blant Høire-bloggere å kalle motstandere løgnere? Jfr. Vampus-diskusjon.

Knut Johannessen sa...

fnord: "Selskapet som foretok målingen var Charney research, et amerikansk firma." Så det skal kanskje tolkes som at målingen ikke er valid? Jeg synes du i så fall bør begrunne det.

Utvalget skal være representativt, så utvalgsstørrelse kompenseres med feilmargin.

Jeg tviler på om f. eks. BBC vil bruke navnet sitt på en tvilsom gjennomført måling. Det er heller ikke Charney som har utført feltarbeidet, men Afghan Centre for Social and Opinion Research i Kabul det kunne du jo nevnt.

Når det gjelder punktet om at konservative bruker ordet løgn for lemfeldig så er det bare tull. Det er i så fall likelig fordelt mellom høyre og venstre side. Jeg tviler på om du har noe mer belegg for det enn hva du har sett hos Vampus. Det blir i beste fall en påstand som ikke er verifiserbar.

Jeg hevder Kristin Halvorsen løy til jeg har sett annet materiale som motbeviser det. Jeg har lagt mine kilder på bordet. Selv statistisk feilmargin kan ikke avvike så mye.

Hun skal ha ros for rask repons, men hennes kilde: Kristin Berg Harpviken har ikke respondert, men det kan selvsagt være gode grunner til.

Jeg har forsøkt å finne undersøkelser (både på egen hånd og gjennom kontakter) som viser at Halvorsen har belegg for sin påstand: "at 2/3 av afghanere ønsker USA ut."

Jeg kan ikke finne noen. Men om noen kan hjelpe, er jeg takknemlig.

Også på andre områder som bl. a. oppslutningen til Taliban så fremsettes det tvilsomme påstander, selv om jeg ikke skal karakterisere det som løgn.