søndag, april 19, 2009

De små skritt blir større

De mektige plate- og filmbransjene vil drive privat overvåkning og etterforskning av fildelere. Anført av sine paragraf-ridende juridiske leiemor.., leiesoldater var visst ordet, Simonsen Law.

Den beskyttelse som du og jeg har hatt mot at nettleverandører bryter taushetsplikten, er nå en saga blott. Post og Teletilsynet har dessverre gitt etter. Helt uten politisk behandling har byråkraten Willy Jensen lagt seg flat for lobbyistene i Simonsen Law.

I Norge skal lovbrudd etterforskes av politiet. Politiet skal være en nøytral part som skal sikre deg rettssikkerhet. Å la en aktør som har økonomisk interesse av å bistå motparten, drive etterforskning, er ikke det jeg forbinder med rettssikkerhet.

Det handler ikke om at jeg vil herje fritt og lovløst på nettet. Men det handler om at jeg ikke vil ha private aktører snokende i mine trafikkdata. De fleste vet hvor lett det er å utnytte andres ip-adresser. Derfor kan i prinsippet hvem som helst havne i søkelyset.

Dette er ett skritt i de små skritts tyranni. Hva blir det neste? At hvem som helst kan få bilde av bomringpassering for å bruke det i sin private etterforskning.

Datatilsynet er skeptisk. Og anbefaler nettleverandørene å slette trafikkdata etter 3 uker. Det viser hvorfor kampen mot datalagringsdirektivet er relevant. Blir direktivet innført, er ikke tilsynets anbefalinger mye verdt. Da skal det lagres i minimum 6 måneder.

Også Datatilsynet er svært skeptiske til gårsdagens vedtak. Nå vurderer de å trekke tilbake advokatfirmaets konsesjon til å overvåke fildelere.

— Vår konsesjon gjaldt informasjon gitt til politiet, ikke direkte til Simonsen. Dette var et problematisk vedtak for oss, og dette gjør det ikke lettere, sier informasjonsdirektør Ove Skåra i Datatilsynet til NTB.

— Hvis det nå er slik at Post- og teletilsynet har åpnet opp for at navnene kan gis direkte til Simonsen om retten sier ja, er forutsetningene for konsesjonen vi ga endret. Da kan vi bli nødt til å se på hele dette sakskomplekset på nytt. Når private aktører får informasjon fra nettleverandørene stiller saken seg annerledes, sier Skåra, som også vil pålegge nettleverandørene å slette trafikkdata innen tre uker.

Heldigvis legger ikke teleleverandører som Telenor, seg flate for prokuratorene. I følge informasjonssjef Atle Lessum:

- Vi forholder oss selvsagt til norsk lov og politimyndighet, som vi allerede gjør i dag. Når noen tar kontakt med oss og påstår at våre kunder gjør noe ulovlig på nett, henviser vi dem til politiet. Så vil politiet gjøre en lovlighetsvurdering før de eventuelt ber oss om info om kunde som er mulig å hente ut. Vi støtter selvfølgelig norsk politi i deres etterforskning der vi kan, sier informasjonssjef Atle Lessum i Telenor.

- Det advokatfirmaet Simonsen har argumentert for, senest i fildelingsseminaret på Stortinget på onsdag, er at slik innhenting av personinfo skal skje uten innblanding av lovgivende- eller politimyndighet, altså i en direkte kontakt mellom en tredjepart og en internettleverandør. Det liker vi dårlig. Hvem skal da gjøre en vurdering av lovlighet? Jeg har derfor litt problemer med å se hva som er annerledes enn praksisen vi har i dag, sier Lessum.

Og fildelingsseminaret som Lessum henviser til, ble arrangert av Høyre og deres fildelingsanfører Olemic Thommessen. Som varsler tøffere tider for fildelerne.

Hvis tøffere tider innebærer at Høyre går i "kompaniskap" med plate- og filmbransjen og aksepterer privat etterforskning, skal partiet selv få tøffere tider. I alle fall skal denne blogger bidra.

3 kommentarer:

Holten sa...

Eg vil helst veta om det vil få etterspel at ein sak som i Sverige trong lang debatt i Riksdagen får passere med eit stempel frå eit tilsynsskrivebord her til lands.

For øvrig fin post. Men om Høgre får enda tøffare tider no, da veit eg ikkje kor dei skal ende.

Programsekretariatet sa...

Vox - du må da være enig i at det er bra dette blir satt skikkelig på den politiske dagsordenen - gjennom seminaret som Olemic Thommessen tok initativ til og arrangerte? Dette med fildeleing er en utfordring som jeg ikke har satt med grundig nok inn i enda. Jeg deler skepsisen din. Samtidig er jeg også opptatt av rettighetsspørsmål - til eierne av disse immaterielle varene.

Hvordan skal vi håndtere disse utfordringene? (Utover bare å si at vi ikke vil overvåkes - jeg vil nemlig heller ikke overvåkes!) Om du har mange tanker/konkrete forslag om dette - så mottar jeg det også gjerne på program@hoyre.no

Admiral_Gringo sa...

Høire er storkapitalens prinsippløse horer.