søndag, januar 06, 2008

Du må ikke sove

Tenk deg at det står en myndighetsperson ved postkassen din hver dag. Han registrerer all posten din. Hvem som er avsender, når den er sendt, hvor den kommer fra og hvor stort omfang den har. All informasjonen som nedtegnes legges i en database og lagres for et tidsrom av 6-24 måneder. Hadde du syntes det var ok? Du hadde sannsynligvis blitt fly forbanna og bedt vedkommende forsvinne til et vesentlig varmere strøk.

Men når myndighetsgnomene gjør det samme med e-posten din og i tillegg lagrer all informasjon om hvem du ringer til, hvor lenge samtalen varte, hvor mobiltelefonene din befant seg da du ringte og hvor mottakeren av samtalen befant seg. Og gjør det sammme med alle SMSene og MMSene dine. Da er det helt greitt, ikke sant. Det eneste som ikke blir lagret er innholdet i dine samtaler og e-post. Det tar nok ikke lang tid før kravet om det kommer.

Om du synes det minner om STASI-metoder, så er det en ganske god analogi. Men dette kommer til å skje i Norge. Om vi ikke sier nei takk. Høyt og tydelig.

Innføres datalagringsdirektivet i Norge, så er det den siste spikeren i personvernkisten. Da er det snakk om at alle er skyldige før det motsatte er bevist. Jeg har god samvittighet fordi jeg ikke har gjort noe galt. Da er det ingen grunn til at myndighetene skal overvåke meg. At det skal være mulig å gjennomføre ved mistanke om kriminelle handlinger er noe helt annet.

Ved å innføre direktivet har frykten for terrorister overtatt for normal tankeaktivitet i våre myndigheters hode. Om det sa Benjamin Franklin: ”Den som er villig til å ofre sin frihet for en stund i trygghet, fortjener hverken frihet eller trygghet.”

Det uforståelige er at pressen er nesten fraværende. Men det er jo så mye annet om er viktig, kanskje. Dagens Næringsliv trodde dette var innført fra og med 1. januar. Det er det ikke, så det ennå tid til å si fra. Min honnør går til Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende. De har på lederplass og i de digitale utgavene fokusert på temaet. Jeg anbefaler både Sven Egil Omdals ”I stillhet blir vi Øst-Tyskland” og lederen i BT ”De andres liv”.

Datatilsynet er eksemplarisk tilstede og advarer. Du kan forøvrig lese hele direktivet på tilsynets hjemmeside (dansk tekst)

Dataene vil selvsagt bli lagret på beste og sikreste måte. Hvor sikkert det er, kan sikkert 25 millioner engelskmenn fortelle noe om.

En måte å si fra at du ikke ønsker direktivet, er å skrive under på dette oppropet. Jeg håper flest mulig vil bidra.

Oppdatert: Lørdag 12.08 kl. 1720: Det er problemer med å signere. Jeg har vært i kontakt med Dagbladet som bekrefter dette, men de regner med å ha orden på opprop.no i løpet av kort tid. Så ikke gi opp, men prøv igjen litt senere.

Oppdatert: Lørdag 12.08 kl. 1731: Det skal nå være ordnet slik at du kan signere igjen.

52 kommentarer:

Anonym sa...

Signert.

Anonym sa...

Endelig noen andre som bryr seg også! Dette er det skumleste direktivet på evigheter, og det rammer alle. Jeg synes det er absurd at det ikke er mer bråk, og jeg prøver å bråke det jeg kan.

Oppropet er signert, og det bør komme en del kronikker og leserinnlegg på dette utover det lille jeg har lest i Dagens Næringsliv.

Som ræddis og venstreradikaler er det litt fortvilet at det eneste skikkelige jeg har lest om dette er på bloggen din (og du er jo ikke veldig rød av deg ^.^) og fra Høyremannen Georg Apenes. *sukk*

Ellers- jeg lurer på hvordan du stiller deg til EØS-avtalen i forhold til direktiver som dette? Dette er jo regler som innføres i alle EU-landene nå. Vi kan bruke vetoretten vår mot direktivet, men EU blir dårligere og dårligere på personvern over hele fjøla. Jeg er Nei-aktivist, men jeg gjetter på at du har sympatiene dine hos Europabevegelsen. Hva tenker du?

Knut Johannessen sa...

tb: Takk!!

virrvarr: For det første er det ikke så rart at det er vi på den blå side av streken som protesterer heftigst. Enkeltindividet og dets rettigheter har jo normalt ikke vært en sosialistisk øvelse. Derfor tror jeg venstresiden er relativt stille om dette direktivet og det gjelder også pressen.

Men det paradoksale er jo at overvåkning stort sett har gått ut over venstresiden.

Det gleder meg derfor at du er enig !

Jeg innrømmer gjerne stor ambivalens i forhold til EU og EØS-direktiv som dette. Men siden resultatet er at vi innfører de fleste direktiv mer eller mindre uten debatt, så vil det være en fordel å kunne være med på den demokratiske prosessen i forkant av at direktivene utformes.

Jeg finner det vanskeligere og vanskeligere i en situasjon det snart bare er Norge, Sveits og Island som står utenfor. Jeg har store betenkeligheter, men har til slutt falt ned på at det er bedre å slåss for mine synspunkter innenfor, enn å være helt utenfor.

Men det byråkratiske og topptunge EU vi ser nå, har mange sider av seg som jeg sterkt misliker.

Anonym sa...

Hele prosessen rundt innføring av EØS/EU-direktiver er skremmende, synes jeg.

Når det er noe kontroversielt noe, later AP som om det er deres «gode idé», hvis ikke innføres det som forskrift i departementet. Erling Folkvord har et nydelig essay på hvordan hele den prosessen rundt direktivene så ut da han satt på stortinget, om hvordan alle var helt for at departementent bare skulle få innføre dem fordi «det var så mye jobb med å ta dem i stortinget, det kom jo så mange, og det var direktiver.»

Vips, så var det untatt offentligheten for alle praktiske formål.

Etter å ha pratet med folk som forsøker seg som lobbyister i EU, er jeg ganske sikker på at det ikke er et holdbart demokratiprosjekt uavhengig om hva man synes om Romatraktaten og De fire frihetene.

Og ja- alle oss som har politisk aktivisme, demonstrasjoner ol på samvittigheten bør reagere ekstra mye på dette- rett og slett fordi det er den slags aktivitet som oftest registreres og brukes mot en, historisk sett.

Vel, jeg får sparke igang mitt eget parti, tror jeg. De har mapper alle sammen, og får slutte å være så trege å ha med å gjøre.

Anonym sa...

Jeg har definert meg sjøl som sosialist og anarkist i mer enn 30 år nå, på den røde siden av streke altså, og det med relativt god margin ;-), og enkeltindividet og dets rettigheter i forhold til mer eller mindre totalitær stats- og kapitalmakt er og har altså vært sentralt for meg.
Men ok, det er nok mange som kaller seg sosialister som ikke har vært god på den øvelsen der... Og Arbeiderpartiet kan man uansett aldri stole på.

Uansett er dette en svært viktig sak!

Programsekretariatet sa...

Hei. Har registrert oppropet ditt, og er vel i ferd med å kvittere på det. Men et spørsmål: Jeg trodde oppriktig at det er vedtatt innført og er gjeldende fra 1.1 2008 - altså nå?

Jeg kjenner til direktivet og innholdet, men har ikke fulgt nøye med på prosessen. Så - helt oppriktig lurer jeg på: Vet du hva som er tidsfristen som er satt i Norge (jada, jeg kan sikkert lese meg frem til det gjennom lenkene, men det nå litt lettere å bare spørre... :-)

Knut Johannessen sa...

Programsekreteriatet: Det råder stor fovirring om implementeringstidspunktet. Dagens Næringsliv trodde også det var 1. januar. Bergens Tidende tror det er 15. mars, men poenget er at det er ikke vedtatt en endelig dato.

Jeg kan gjengi svaret som Liv Signe Navarsete ga til Ellingsen i FrP 12. desember i år:

"Dokument nr. 15 (2007-2008), Spørsmål nr. 341, datert 05.12.2007

Fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til samferdselsministeren
Besvart 12.12.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp)

Spørsmål:
Norge, har forpliktet seg til å innføre de EU direktiver som man ikke ønsker å bruke veto mot. Et direktiv er EU direktiv 2006/24/EC om lagring; det såkalte lagringsdirektivet. Siden dette er et viktig verktøy blant annet i kampen mot terror vil jeg gjerne vite når Stortinget kan få seg forelagt en lovsak om direktivet og slik gjennomføre det som forventes av oss?

Begrunnelse:
I Sverige vil det nevnte direktivet være på plass lovmessig fra 2009, i Finnland fra 3. kvartal 2008 og Danmark fra august 2008. Norge, derimot, sliter med å få dette på plass. Min bekymring gjelder blant annet muligheten til å oppklare og bekjempe grov kriminalitet og terror. Så lenge det blir et avvik mellom oss og de øvrige nordiske land vil dette kunne tiltrekke negativ oppmerksomhet fra personer eller grupper som ønsker å ramme oss. Det er derfor avgjørende at man står samlet i kampen mot slike hendelser, noe man gjør via tilnærmet identisk lovverk. Dette er noe Justisministeren har understreket mer enn en gang.
Jeg imøteser derfor statsrådens svar.

Svar:
Eventuell implementering av datalagringsdirektivet i Norge vil kreve endringer både i lov om elektronisk kommunikasjon og i straffeprosessloven. Som et ledd i arbeidet med lovforslag har Samferdselsdepartementet ledet en interdepartemental arbeidsgruppe bestående av Justis- og politidepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Utenriksdepartementet, Datatilsynet, Post- og teletilsynet og Kripos. Gruppen har vurdert nasjonal implementering av direktivet og den har særlig diskutert de spørsmålene hvor det i henhold til direktivet er valgmuligheter knyttet til implementeringen. Dette gjelder blant annet spørsmålet om lagringstid, hvem som skal lagre og vilkår for tilgang til data. Samferdselsdepartementet og Justis- og politidepartementet tar sikte på å fremme lovforslag til Stortinget rundt årsskiftet 2008/2009."

Så det er ikke for sent for noen å snu.

Anonym sa...

eg er også overrasket over at direktivet ikke har fått mer omtale her til lands. Ikke bare er det et usedvanlig viktig tema. Men det innbyr også til godt tabloid-stoff (NÅ SKAL NETTVANENE DINE OVERVÅKES).

Partipolitisk er det kanskje ikke så merkelig at det har vært stille. SV er jo ikke akkurat fremmed for statlig kontroll, mens Høyre er ukritiske til alt som kommer fra EU. FrP støtter opp under alt som skal bekjempe terror.

Et demokratisk problem har vi uansett, og jeg skulle ønske vi kunne påvirket dette fra innsiden.

Anonym sa...

Pre script: Siden jeg nå skal skrive en tekst (se under), vil jeg understreke at jeg kan ta feil. Det er uråd å finne sikker kunnskap i dag; selv den evklidske geometri kan diskuteres hvorvidt beskriver virkeligheten eller ikke, osv. Nå er nedenstående tekst skrevet på en tilsynelatende skråsikker måte, men jeg vil altså her i innledningen understreke at nedenstående tekst først og fremst er et produkt av det kommunikative verktøy som språket er (hvis hensikt er å spre informasjon på makronivå jeg mener er blant de viktigste som kan identifiseres), og kan ingenlunde dissekeres logisk-rasjonelt på noen som helst måte. Jeg ønsker heller ikke at noen elementer i denne tekst, eller tekster som teksten kan knyttes til, opphøyes til dogmer eller aksiomer (i dag er tilsvarende intellektuelle systemer med politisk betydning ofte representert ved de såkalte ideologier) på noen måte. I henhold til de teorier som min intuisjon nå sier meg at det i hvert fall er en sannsynlighetsovervekt for at stemmer. Følgende tekst minner altså om en slags Nå til teksten:
Nå må vi komme oss bort fra Internett og begynne å lese Hegel og generelt tysk 17- og 1800-tallsfilosofi. Da vil vi forstå mer av hvorfor disse forhold (som for øvrig befinner seg på mikronivå (med hensyn til hva som for betydning for samfunnets utvikling)) totalt er neglisjert av pressen (den omtalen som har vært, er som sagt innenfor den kalkulerte "feilmargin"), og hvorfor Internett-kulturen er totalt annerledes den globale etermedias intellektuelle produksjon og spredning (i lignende sammenhenger kalt propaganda). Tenk ellers på et litt mer spesielt eksempel som ordet "liksom", som noen har tatt doktorgrad på (se for eksempel http://www.dagbladet.no/kultur/1999/12/10/185652.html), osv. Hvorfor brukes "tull og tøys" i Dagsnytt Atten om viktige spørsmål som klimapolitikk, i forbindelse med at en god del forskere har skrevet under et opprop rettet mot FNs generalsekretær. Tenk for øvrig at vi feirer FN-dagen. Det som er ”dumt”, er at alle de institusjoner (spesielt på Internett, men også i den mer skjulte trykte litteratur her i Norge (som diverse krefter for øvrig iherdig har forsøkt å fjerne)). Dersom man leter etter informasjon, vil man finne informasjon om f.eks. verdens stjernejournalister som alle vet hvordan pressen fungerer. Hør P2s Nyhetsmorgen i dag. Nesten alle temaer de presenterer, er det umulig for lytterne å gjøre seg opp noen mening om. Likevel gjør de aller fleste lyttere det. Og det er tross alt flertallet som bestemmer. Tenk på Detektor i NRK P2. Er det ingen som har lurt på hvorfor (nesten) ingen av sakene der har nådd Dagsrevyen? Poenget er at Detektors lytterkrets er såpass marginal at det faktisk forblir en svært liten del av samfunnet som vet om disse tingene (og de temaer Detektor behandler, er definitivt på mikronivå, men kan lede en mot de mer udogmatiske og uideologiske refleksjoner dersom man forsøker å tenke på riktig måte). Hva kommer de til å snakke om i Politisk Kvarter nå? For øvrig: Programsekretariatet mangler ALL troverdighet, og det må Knut Johannessen si KLART OG TYDELIG.

Einar sa...

25 MILLIONER engelskmenn gjelder det. Og det siste er "the loss earlier this year of 3m driving-test records held at a data centre in Iowa".
http://www.economist.com/world/britain/displaystory.cfm?story_id=10335258

Ille.

Knut Johannessen sa...

Einar: Takk for korrekturen. 25 var jo litt spedt. Men de som fulgte linken har jo fått hele storyen, som er egnet til å skremme.

Eistein G. sa...

Jeg leste Omdals artikkel. Den var god. Dette er ikke et ukjent fenomen. Echelon var også et slikt elektronisk overvåkningsprogram i EU..noe de nektet for eksisterte. Så hvorfor skriver ikke avisene om dette? Manglende kunnskap er antageligvis svaret. Og det alltid naive: "Hvis man ikke har gjort noe galt har man ingen ting og frykte". Noe som er helt feil. Hva om noen hacker det trådløse nettverket ditt og begår datakriminalitet fra din IP?

Ellers har jeg helt gitt opp å tro på at byråkratisk/teknokratisk/økonomisk
orientert biomasse noen gang får refleksjonsevne til å forstå problematikken. Merk at Venstre var eneste parti som stemte mot dette fascistdirektivet.

Nå finnes det ypperlig, nedlastbar programvare for å skule sin identitet gjennom proxy IP hvis man skulle ønske det.
Enkelt og greit.

LarsDK sa...

Takk til vox populi for at du gjorde meg, og nå flere av vennene mine, oppmerksom på dette. Ingen tvil om at det er et overgrep, og at det ikke får den oppmerksomheten det burde.

Er det på tide å ta det videre fra nettdebatten? En forside på dagbladet med windingstads fine tabloidoverskrift "Nå skal nettvanene dine overvåkes" er nok mye mer effektiv enn et uendelig antall blogger og kommentarer. Opprop.no gir et godt grunnlag til å følge opp med konkret handling. Noen som har gode ideer? Kanskje det er mulig å få til et møte? Jeg er med. Jeg bor i Oslo.
Umiddelbart slår det meg at Datatilsynet kan være en god alliert. Kanskje også Venstre, selv om det ideelt sett burde være fullstendig fritatt fra partipolitisk tilknytning. Jeg vil tro at de som føler viktigheten i dette kommer fra alle politiske leire.

Knut Johannessen sa...

Larsdk: Vel, det hjalp voldsomt med de to sakene som Dagbladet fokuserte på i dag. Jan Omdahls artikkel: Alle nordmenn skal overvåkes

og en egen artikkel som linket til denne:
Du må ikke sove

Begge artiklene linket til opprop.no, noe som gjorde underverker med antallet.

Jeg har noen tanker om videre strategi som jeg tenkte å gå videre på, men jeg kommer tilbake med den.

Anonym sa...

Nei takk!!

Anonym sa...

Jeg signerer så gjerne oppropet. Men før jeg gjør det: Hvis oppropet bare skal fungere som avløp for underskrivernes betenkeligheter, vil det ikke ha stor verdi.

Hva har du tenkt å bruke underskriftene til? Hensikten med et slikt opprop bør jo være å bruke det på en så nyttig og effektiv måte som mulig - ikke minst i mediene, overfor politiske parti og Stortinget/myndighetene.

Har du noen samarbeidspartnere som kan bruke dette i en bredere lobby- og informasjonsvirksomhet, fronte det videre innover i systemet og utover i mediene? Hva med f.eks. å få EFN på banen i et bredere fremstøt?

Hva er planen?

-kl

Anonym sa...

... oppropet er tydeligvis stoppet. Det gikk ikke ann å signere.

Knut Johannessen sa...

Anonym:

Underskriftskampanjen anser jeg som en kickstart og det har funget ikke minst gjennom Dagbladet.

Det som er viktig å se for seg, er at det tar lang tid før direktivets skjebne i Norge er bestemt. Derfor tror jeg det er farlig å brenne alt kruttet nå. Da blir saken glemt.

Jeg har tenkt meg en strategi som:

Kontakt med politiske partier for å få deres holdning til direktivet

Etter hvert som regjeringens arbeid med direktivet skrider frem: Få med støttespillere som: Dagbladet, BT og Stavanger Aftenblad (som er de som har frontet saken), Datatilsynet og gjerne også EFN. Dette bør gjøres dersom saken skal opp på Stortinget eller avgjøres i regjering, i en koordinert aksjon.

Jeg kommer til å jobbe med dette fremover, men om det er andre som vil gjøre det på en annen måte, så er det selvsagt fritt frem.

Knut Johannessen sa...

Anonym: Jeg har vært i kontakt med Dagbladet som hoster opprop.no og de har hatt en krasj i systemet, men regner med å være oppe ganske snart.

Anonym sa...

Takk Vox populinor,

Jeg har i den sist tiden selv hatt tanker om å starte et opprop. Fint å se at du er handlekraftig.

Jeg har forsøkt å lage litt debatt om dette direktivet på ulike nettsider, men erfaringen er skremmende; Diskusjonene dør ut av seg selv etter bare noen få innlegg. Folk bryr seg rett og slett ikke. De er mer interressert i å diskutere Gros hofteoperasjoner.

Jeg håper uansett du har vilje og resurser til å ta dette et steg videre og bruke underskriftene til noe fornuftig. Det ville vært en katastrofe for personvernet om direktivet ble innført.

Det som skremmer meg mest er uansett medias dekning av saken. Hvorfor har ikke de interesse av å lage mer blest om dette? Er det fordi "deres parti" støtter direktivet, eller er det fordi de ser muligheten ved å missbruke dataen som blir lagret?

Anonym sa...

SMasterGs siste spørsmål tiltredes! Jeg synes godt at dette også kunne vært et emne til diskusjon i denne situasjonen. Hvorfor har ikke denne saken nådd førsteoppslag i Dagsrevyen? Er det fordi NRK ønsker å servere "brød og sirkus", eller er det fordi man vegrer seg for å bruke en såpass sterk kanal til dette? Hva tror man for eksempel hadde skjedd dersom dette skulle ha blitt førsteoppslag i Dagsrevyen (for øvrig har jeg ikke sett dette dekket i NRK Fjernsynet i det hele tatt), og reportasjen hadde henvist til oppropet på opprop.no? Jo, da hadde det selvsagt blitt ramaskrik. Er det dette det finnes en definert politisk hensikt på øverste hierarktiske nivå i norsk mediekonglomerat om å unngå? Ikke vet jeg, men dersom man ser på samfunnsutviklingen både i Norge og resten av verden de siste tiår (et nærliggende eksempel: Ifølge Fredrik S. Heffermehl i Dagbladet var det flertall for EU i kun 5 dager rundt avstemningen i 1994, jfr. http://www.dagbladet.no/kultur/2008/01/11/523533.html), man man intuitivt få sterke mistanker om at det eksisterer en slik form for ”strukturell planlegging”. Kan man da snakke om at det er media som styrer om folket skal gjøre "opprør" eller ikke, for å sette ting veldig på spissen? Kall meg gjerne en konspirasjonsteoretiker, men jeg har erfart at på Internett er det ganske mange (altså en høy andel) som har begynt å tro at det drives en eller annen form for avansert planlegging på internasjonalt nivå. Jeg vet ikke om dette er forumet for å fremme konspirasjonsteorier om f.eks. FN, merk imidlertid det postulat som forkynnes i media, utdannelsessystemet, osv. osv. om at FN er en fredsinstitusjon. Hva med følgende tankeeksperiment: Hvordan tror vi verden hadde sett ut i dag dersom den amerikanske kongress i 1918 hadde ratifisert president Wilsons Folkeforbundstraktat? Hadde vi levd i en verden med global fred, eller kan man tenke seg at innenfor rammen av den globale/overnasjonale institusjon som Folkeforbundet/FN er, enklere kunne blitt etablert totalitære systemer innenfor hvilke det ville være helt umulig å etablere demokrati/folkesuverenitet igjen? Jeg kaster bare frem tanker, og ønsker en debatt om det man i dagens samfunn tar som en selvfølge. Arrester meg dersom jeg kommer med åpenbare faktafeil. God debatt! (Med ønske om forståelse for at sensur her ville fremkalle åpenbare mistanker.)

Anonym sa...

Jeg vil bare gjenta at det kan ha noe for seg å lytte til det Anne Enger (Lahstein) sier i Politisk kvarter (10. jan.). Finn klippet på

http://www.nrk.no/programmer/sider/politisk_kvarter/

Klippet vil bare være tilgjengelig i noen få dager, så det ville vært fint dersom flest mulig lastet det ned til dokumentasjon for ettertiden. Det er verdt å merke seg hva en såpass mektig (både historisk og i dag, som stortingsrepresentant) person sier om EU, EØS og konstitusjonen. Gjengir her mesteparten av intervjuet:

Intervjuer: "Foran EU-valget i 94 [så] skrev du ei lita bok om EU og Grunnloven, der du sterkt argumenterte for å holde Grunnloven uendret. Mener du det samme i dag?"

Enger: "Ja, det er klart at jeg mener det samme i dag, og når jeg som fylkesmann stiller opp her i dag, [så] er det ikke for å diskutere EU, men rett og slett fordi jeg mener at man ikke skal ta lett på Grunnloven, og det synes jeg nok at er [- jeg har hørt mange uttalelser både den gangen og nå som innebærer at jeg mener at det er viktig å forsvare Grunnloven, og tenkningen knytta til mindretallets rettigheter der -]..."

Intervjuer: "Hvorfor er det rimelig at et lite mindretall i Stortinget skal kunne blokkere for medlemskap, dersom det skulle bli et knapt ja-flertall i folket i en eventuell ny folkeavstemning?"

Enger: "Ja, nå er det sånn at det er ikke råd... - det er ikke bindende folkeavstemning i Norge; det er rådgivende folkeavstemning, og til syvende og sist [så] er det bare Stortinget som kan avgi suverenitet som en slik situasjon ville innebære. Og da er det så sindig lagt opp i Grunnloven at man krever et stort flertall for å si ja til eventuelt EU. Og jeg kan ta eksempelet fra meg sjøl, for det tok tid før jeg i 1992-3 kom fram til det standpunktet, [- og -] og egentlig innser at her kommer man i en umulig situasjon hvis man ikke er klar over at Stortinget har avgjørelsesmyndigheten - man lytter til et råd, men man må vurdere det rådet som blir gitt. Og det har jo sammenheng med at hvis du ser på deltagelsen i en folkeavstemning, [så] kan den være så som så; hvis du ser fordelingen av ja- og nei-stemmene i landet, [så] kan det - og det var en bekymring for ja-sida i 1972 - hvis det var de sentrale områdene som sa ja, mens resten av landet - Vestlandet, Nord-Norge - sa nei i stort flertall, [så] sitter man der som folkevalgt og så skal man ta avgjørelsen, og så skal man av det flertall som [kanskje] [er] etablert helt andre steder enn der en sjøl er valgt, bøye seg. Da mener jeg [- jeg -] i 1994 ville tenkt: Jeg er valgt for å si nei til EU, og jeg kan ikke bøye meg for et råd fra 50,1 prosent."

Intervjuer: "Men, Anne Enger, er det ikke slik at vi bør rette oss etter flertallet i et demokrati?"

Enger: "Nei, altså [- jo -], man skal lytte til flertallet i en rådgivende folkeavstemning, men det er slik at konstitusjonen vår er grunnlagt på et representativt folkestyre, og at det er regler for mindretallets rettigheter - og hvis man overser det, [så] tar man altfor lettvint på denne diskusjonen om Grunnlovens for hele nasjonalstaten vår."

Intervjuer: "Hvordan reagerer du på at Arbeiderpartiet og også Fremskrittspartiet lenge vurderte å binde representantene sine i dagens stortingsdebatt?"

Enger: "Ja, når man har fulgt med på denne diskusjonen i noen tiår, [så] er det jo kanskje ikke så overraskende at man forsøkte det, men samtidig [så] er det jo det eneste fornuftige å gi folk anledning til å stemme etter sin samvittighet - for stortingsrepresentanter bør aldri bli "voteringsmaskiner", de bør alltid og skal alltid stå til ansvar overfor sine velgere for hva de stemmer, og hva de bruker det mandatet de har fått av folket, til.

Intervjuer: "Hvis vi til slutt ser litt på selve EU, Anne Enger, - du vant jo din store seier i 1994 - hvordan har EU utviklet seg i forhold til det du trodde for tretten år siden?"

Enger: "Ja, det er jo et stort spørsmål, - det har jo blitt et mye større område - men jeg mener at det vi sa om hvordan utviklingen av unionen ville gå, [det] har jo blitt bekrefta. Det er jo en veldig sterk union, det er [et] større geografisk område, men jeg synes jo også EØS-avtalen i grunn er det som vi i hvert fall i toogsytti[/1972] sa nei til - sånn at det er interessant for meg å se at også folket i avstemninger - nei, i målinger - i Norge nå, holder fast ved at vi ikke ønsker medlemskap i EU."

Undertegnedes anmerkning: Tenk litt over dette. Hva kan DU gjøre for å bevare Norges grunnlov og våre grunnleggende friheter? Les også litt mellom linjene i det Enger faktisk sier. Undertegnede ønsker ikke å fare med noen slags anti-EU- eller anti-globaliserings-propaganda, men ønsker rett og slett en debatt om Grunnlovens posisjon i Norge i dag - i 1994 (da EØS ble vedtatt), i 1945 (da Norge gikk med i FN), og for den saks skyld i 1918 (da Norge gikk med i Folkeforbundet). Er det mulig å få en god debatt om dette her på denne utmerkede blogg - uten at vi skal få en harselerende debatt der det blir henvist til f.eks. uttrykk som "konspirasjonsteori" eller at debattanter stigmatiseres på ideologisk grunnlag?

God debatt! Lenge leve den norske konstitusjon! Gud bevare nasjonalstaten Norge, Norges storting, Norges regjering, Norges høyesterett, Norges lover og Norges Grunnlov! La oss ikke glemme Henrik Wergeland og alle hans i sannhet kloke ord.

(Igjen regner jeg absolutt med at ingen sensur her vil forekomme. Vil den det, vil det også tjene til dokumentasjon i andre kontekster.)

Anonym sa...

Tenk deg om 2 sekunder før du skriver under på dette. Det Vox skriver er feil.

1. Det skal ikke opprettes noe sentralt register.

2. De data det er snakk om finnes allerede i de systemer det er snakk om.

3. Ingen data skal sendes til noen myndighet, men oppbevares der de lages på en slik måte at integriteten garanteres.

Denne debatten er brutalt ensidig og drives tydelig frem politisk på generelt grunnlag uten å se på hvordan det faktiskt er i dag! Hver gang du ringer, SMS'er eller er på nett så lagres all denne informasjon hos både teleselskap og internett leverandører slik at det kan brukes for fakturering.

Problemet er at alle disse data kan manipuleres og det man prøver og oppnå er systemer som har lagringsintegritet som ikke kan endres.

Det direktiver er snakker om er felles krav til lagring av informasjon på en slik måte at den ikke skal kunne manipuleres.

Jeg vil anbefale alle å lese lenke i mitt navn og sette seg inn i begge sider av saken før de skriver på noe opprop. Les mer i lenken i navnet mitt.

Anonym sa...

Veldig bra tiltak å lage den listen!

Antall som har signert er nå oppe i 5000. Jeg vet ikke hvem det er lurest å levere listen til, men det vet sikkert du. Kjør på!

Kjempebra!

PS: Ikke bry dere om disse som skriver bla-bla og ikke har skjønner alvoret. Noen skal alltid diskutere. Tro meg, dette lagres selvfølgelig av en grunn og skal brukes. Man skal selvfølgelig ikke bare lagre masse data bare for å gjøre det. Les også hva Datatilsynet har uttalt om dette. De var slettes ikke glade for dette direktivet.

Anonym sa...

Anonym: Noen skal alltid diskutere, fordi de vil ha fram flere sider av saken som kan være nyttig når man skal vurdere om dette er positiv eller ikke. Det betyr ikke at "de" ikke har skjønt alvoret.

Anonym sa...

Anonym: Noen skal alltid diskutere, fordi de vil ha fram flere sider av saken som kan være nyttig når man skal vurdere om dette er positiv eller ikke. Det betyr ikke at "de" ikke har skjønt alvoret.

Knut Johannessen sa...

Kenneth: Det var da voldsomt. Jeg har sagt det før og sier det igjen. Du kan ikke ha lest direktivet og/eller fulgt med i arbeidet som gjøres i forbindelse med dette i Norge.

"1. Det skal ikke opprettes noe sentralt register."

Hvordan vet du det? Du bør lese hva statsråd Navarsete sa i stortingets spørretime 12. desember i år:

Gruppen har vurdert nasjonal implementering av direktivet og den har særlig diskutert de spørsmålene hvor det i henhold til direktivet er valgmuligheter knyttet til implementeringen. Dette gjelder blant annet spørsmålet om lagringstid, hvem som skal lagre og vilkår for tilgang til data. Samferdselsdepartementet og Justis- og politidepartementet tar sikte på å fremme lovforslag til Stortinget rundt årsskiftet 2008/2009."

Merk deg følgende passus: "hvem som skal lagre".

Direktivet legger opp til at hvert enkelt land legger opp til regler for dette. Hva er det som hindrer en enighet mellom staten og telekomselskapene i at man oppretter en felles database som speiler dataene hos hvert enkelt firma?

"2. De data det er snakk om finnes allerede i de systemer det er snakk om."

Ja, men ikke satt i en slik sammenheng som direktivet pålegger og ikke med den lagringstid.

"3. Ingen data skal sendes til noen myndighet, men oppbevares der de lagres på en slik måte at integriteten garanteres.

Bullshit. Les direktivets artikkel 8.: "Medlemsstaterne sørger for at de i artikkel 5 nævnte data lagres i overensstemmelse med dette direktiv på en sådan måte at de lagrede data kan fremsendes uden unødig forsinkelse til de kompetente myndigheter på disses anmodning."

Det er riktig at hver gang du ringer, smser eller er på nett, så lagres informasjonen for fakturaformål. Men kravet til konsesjon er at disse dataene slettes etter at faktura er betalt!

AT formålet med direktivet skulle være å sikre lagringsintegritet er en nyhet som jeg tror de fleste ikke har fått med seg.

Jeg kan godt sitere direktivets formål for deg:

"Formålet med dette direktiv er at harmonisere medlemsstatenes bestemmelser om de pligter, der er pålagt utbyderne af offentlig tilgængelige elektroniske kommunikasjonstjenester eller af et offentlig kommunikasjonsnet, for så vidt angår lagring af visse data, der genereres eller behandles af dem, med henblik på at sikre, at der er adgang til disse data i forbindelse med efterforskning, afsløring og rettsforfølging af grov kriminalitet som defineret afde enkelte medlemsstater i deres nationale lovgivning."

Det er hensikten, ikke noe annet.

Et kontrollspørsmål du bør stille deg selv er: Hvorfor går samtlige datatilsyn som omfattes av direktet ut og advarer kraftig mot at det er en trussel mot personvernet? Kan det være at de har forstått noe som du ikke har forstått?

Hvorfor går Electronic Frontier Foundation,sterk ut mot direktivet?

Beklager, Kenneth, dine bevis og argumentasjon virker uhyre lite overbevisende.

Anonym sa...

Daglig og siden 1972 og 1994 da det Norske folk stemte Nei til EU ser vi regjeringen og det norske storting m.m. undertrykker det norske folks EU-nei flertall og bryter den demoktatiske folkerett. Regjeringens folk bør derfor regnes for kriminelle.

EU og EØS-avtalen er direkte forbruker fientlig på alle måter og det enkleste og beste er å kjempe mot EU og EØS-avtalen nå før det er forsent.

Anonym sa...

Jeg er sjokkert, dette viste jeg ikke før jeg leste nyhetene på morgenen, snakker om å våkne opp.
Takk for at du tar tak i saken, dette er jo et vanvittig overtramp som vi ikke kan godta. Går dette gjennom kan vi jo se frem til flere overgrep mot individets frihet.
Det ble sagt en gang "Det finnes ikke grenser for hvor mye avgifter man kan pålegge det norske folk, så lenge det gjøres gradvis." Ser jammen ut som det samme gjelder overvåkning.

Anonym sa...

Nei til EU
http://www.neitileu.no/

Ungdommot EU
http://www.umeu.no/

Anonym sa...

Dette er latterlig. Dette alene er grunn nok til å gå ut av EØS-avtalen - og jeg har tidligere vært tilhenger av den.

Jeg kunne kommet med en lang tirade om individuell frihet, men dropper det. Jeg vil imidlertid få legge til at nordmenn er kvalmende svake og likegyldige hvis de ikke høyt og tydelig protesterer på dette.

Anonym sa...

Boikott Inge Lønning:
Inge Lønning er en fare for seg selv og demokratiet:

http://www.nationen.no/eu_wto/article3272063.ece

http://www.neitileu.no/organisasjon/endring_av_grunnlovens_93/slik_stemte_stortingsrepresentantene_til_forslaget_om_aa_endre_grunnlovens_93

Våkn opp:

http://www.neitileu.no/
http://www.umeu.no/

Anonym sa...

Ikke spør meg hvorfor jeg vet det, men i dagens klassekampen er dette innlegget utførelig sitert i lederen:) gratulerer (?)

Knut Johannessen sa...

Sondre: Vi trenger ikke spørre, fordi vi jo overvåker deg hele tiden. Vi vet.

Dagens leder er ikke lagt ut på nettet ennå, men jeg skal nok få fatt i den.

Anonym sa...

Dette er massehysteri og tatt ut av proposjoner. Sånn som det pleier å være når bloggere vil ha oppmerksomhet.

Knut Johannessen sa...

Kjære anonym:

Dårlig gjort å avsløre mine intensjoner. Men det er så deilig å manipulere bloggsfæren, Dagbladet, Klassekampen, Datatilsynet m.m. Det er klart det er oppmerksomheten som driver meg. Det er selvsagt motivasjonen for å ha skrevet over 500 poster over 2 år.

Nå er beruselsen så stor over å ha skapt massehysteri at jeg skal begynne å legge ut nakenbilder av norske kjendiser. Usladdet. Jeg gleder meg.

Anonym sa...

Alle denne overvåkningen gjøres for et godt formål!

Og veien til helvete er som kjent brolagt med gode intensjoner….

Hvor er den liberale opposisjonen? Høyre (Solberg…nei – hvor blir det av Clemet?), Frp (Jensen…nei), Ap (tror ikke det)?

Er Sponheim vårt eneste håp?

Anonym sa...

Signert.

Admiral_Gringo sa...

På vegne av oss anonyme og yellow bastardi: Full støtte og honnør til din kamp mot datalagringsdirektivet.
Du våknet først, vi andre tok det ikke alvorlig før lenge etterpå.

Anonym sa...

haha, kanskje de som stemte NEI til eu sist, kanskje nå ser fordelen ved å være medlem og faktisk ha noe vi skulle ha sagt i saker som "rammer" oss :)

Anonym sa...

Til anonym:

Kanskje de STORTINGSREPRESENTANTENE (for det er de som styrer i dette landet, ikke folket/borgerne) som også stemte mot EØS-avtalen, hadde evnen til å forutse noen av de problemer vi har hatt med denne avtalen i snart 15 år.

Til orientering stemte Høyre samlet for denne avtalen, og de går også unisont mot selv å støtte Venstres forslag om å innføre enn "light-versjon" av direktivet (se Stortinget.no).

En kuriositet: Det eneste partiet som har vært konsekvent mot alt som har med EU å gjøre (merk også denne organisasjons bevegelse fra kull- og stålunion, via økonomisk fellesskap (som vi stemte mot i 1972), og endelig til en politisk union) er Kystpartiet. For mer informasjon, se http://www.kystpartiet.no/. Her er det også omtale av datalagringsdirektivet: http://www.kystpartiet.no/index.php?id=2&nid=211

I forbindelse med utvidelsen av EU for noen år siden ble det faktisk fremsatt representantforslag (fra Kp) mot nettopp å SI OPP EØS-avtalen. Forslaget fikk bare én stemme. Dette er for så vidt forståelig, men det sier litt om hvor Sps grenser går (de har som kjent også stemt mot Venstres light-versjon av datalagringsdirektivet).

Med andre ord tror jeg vårt NEI til EF i 1972 (som kan sammenlignes med dagens EØS) og vårt NEI til EU i 1994 var et av våre beste valg som land og folk. Jeg har selv vært tilhenger av EU som prosjekt, men den tiden er definitivt forbi. Det er ikke særlig forutseende av meg å spå at EU om få tiår vil fremstå som noe i nærheten av en føderasjon (sammenlign. med USA). Høres det latterlig ut? Ja, det gjør det. Høres det fristende ut, for vår del? Nei, det gjør ikke det.

Anonym sa...

Man bør se på de ulike datatypene i datalagringsdirektivet separat. Se min posting om dette.

Anonym sa...

Nå vet vi i hvert fall hvor vi har Høyre:

http://www.petergitmark.no/content/view/234/28/

Fra før har vi debatten mellom Audun Lysbakken og Elisabeth Aspaker i Dagsnytt atten (1. jan. 2008), som førstnevnte etter min mening vant klart. "Da blir vi jo et lydrike, da," var Steinfelds som alltid treffende kommentar.

Jeg regner med at også Høyre-tilhengeren Knut Johannessen tar dette til etterretning. For det er vel veto vi vil ha, er det ikke?

Anonym sa...

Oppdatert: Debatten i Dagsnytt atten var 1. februar, 2008. Det som her ble sagt, er noe av det mest oppklarende og fornuftige som er blitt sagt. Her ble det også klart hva som er konsekvensen av at Høyre får mange representanter i Stortinget.

Knut Johannessen sa...

Anonym: "Høyre-tilhengeren Knut Johannessen" er nok ikke et dekkende uttrykk. Ved siste valg stemte jeg ikke Høyre og jeg er heller ikke medlem av partiet. At jeg som liberalkonservativ finner mange saker jeg støtter Høyre i, er vel ikke unaturlig, men jeg har ingen bindinger og kritiserer Høyre anytime, når jeg føler behov for det. I denne saken liker jeg ikke Høyres standpunkt.

Og i likhet med Kristin Clemet mener jeg man bør nedlegge veto mot direktivet.

Anonym sa...

Vox populi: Takk for svar. Jeg beklager min ordbruk der jeg kaller deg en Høyre-tilhenger, hvilket ikke var rimelig fra min side. Nå skal jeg innrømme at min formulering også hadde til hensikt å fremprovosere et svar, men dette var naturligvis unødvendig.

For øvrig: Dersom en så sentral person i Høyre som Kristin Clemet har tatt til orde for å nedlegge veto, burde navnet hennes i det minste være å finne her:

http://www.opprop.no/opprop.php?id=neitileudir

Dette tør også gjelde andre politikere som har uttalt seg mot direktivet. I mellomtiden kan man følge med her:

http://sesam.no/search/?c=m&q=datalagringsdirektiv*
(Hvor man får med seg nyheter om så vel "datalagringsdirektiv" som "datalagringsdirektivet".)

Ellers har jeg hørt svært lite fra den angivelige kampanjen våre ungdomspartier har satt i gang. Den eneste referansen jeg har sett som fungerer som primærkilde, er denne:

http://umeu.no/umeu/nyheter/2008/01/alle_ungdomspartiene_mot_overvakingsdirektivet/

Det vil være synd dersom det ikke kommer noe mer ut av dette, ettersom en samlet norsk ungdomspartiflora nok vil kunne ha betydelig påvirkningskraft. Ellers bør man forsøke å øve innflytelse både gjennom og overfor pressen. Det er en skandale at TV-media ikke har dekket dette. Hvem er det som snakker om en uopplyst EU-/EØS-debatt? (Ja, jeg vet at dette kan oppfattes som usaklig, men da får jeg bare henvise til virrvarrs kommentarer lenger oppe på denne siden.)

Knut Johannessen sa...

Anonym: Jeg har ikke noe problem med å forstå at mange kan oppfatte meg som en Høyre-tilhenger. Og jeg legger heller ikke skjul på at partiet i mange saker kommer nær egne synspunkter, men følte allikevel for å klargjøre ståsted.

Jeg aksepterer at det finnes andre måter å ytre sin motstand mot direktivet enn å signere oppropet. Jeg at noen av prinsipp aldri skriver under opprop, noe jeg respekterer.

Kristin Clemet skrev en kronikk i Aftenposten der hun klargjorde sitt standpunkt som inkluderte å bruke veto om nødvendig.

Nå skal vi heller ikke glemme at det er veldig langt frem til at direktivet realitetsbehandles. Sannsynligvis får vi tidligst en avgjørelse om ett års tid. Det er når saken skal på høring og evt. legges frem for stortinget at det gjelder å hente frem det tunge skytset.

For egen del jobber jeg med å samle informasjon, ikke minst hvordan dette gjennomføres og implementeres i andre land. Dette for å finne vinklinger inn mot den norske debatten.

Anonym sa...

Det som egentlig er mest skremmende med tanke på dette direktivet er hvor lite blest det har vært rundt det.

At alle nettsteder jeg besøker, e-poster jeg sender, all aktivitet på mobiltelefon - og hustelefon - skal bli lagret opp til 24 mnd føles unødvendig. I tillegg kommer opplysninger om hvem disse er sendt til, og hvor disse eventuelle personene befinner seg i mottakelsesøyeblikket. Personlig synes jeg at dette er meget foruroligende.

I tilleg blir jeg sikkert skattlagt for å overvåkes, for jeg tviler på at teleselskapene, internettleverandører, eller staten for den saks skyld, er villige til å ta den ekstra kostnaden.

Dersom dette blir vedtatt i det stille, uten de store medieoppslagene, uten noen form for engasjement fra de som blir berørt, må jeg si at jeg blir utrolig skuffet. Jeg har ingen ønsker om å bo i en totalitær verden, dominert av paranoide politikere i Brussel. Det får være måte på hvilke friheter man kan ta seg i krigen mot terror. Alle mennesker er ikke potensielle terrorister. Dette er å gå altfor langt!

Lurer på hva det neste skrittet blir. Veldig Orwellsk dette. Beveger vi oss i retning av det totalt totalitære?

Ja, selvfølgelig :)

Anonym sa...

Midt oppe i alle analyser av datalagringsdirektivet med tilhørende politiske undersøkelser og metadebatt, kan det være en fin avveksling å se følgende video (som av en eller annen grunn er langt mindre kjent enn f.eks. oppropet ditt) om datalagringsdirektivet:

http://www.youtube.com/watch?v=t4WV33wpmM0

God fornøyelse!

Anonym sa...

hei, vil gjerne takke deg for all denne informasjonen. jeg følger veldig mye med på hva som skjer i verden som ikke vi hvet om, bl.a konspirasjoner, EU, NWO, Bilderberg osv...

Anonym sa...

Over 10 000 underskrifter nå! Jan Krosby fra Bærum ble person nr. 10 000 til å skrive under, hvilket kan gjorde i dag, 20:02, 07.03.2008.

Dette betyr at din særdeles vellykkede kampanje, Vox populi, har vokst seg til å omfatte en ikke ubetydelig del av det norske folk. Vi er riktignok et par-tre-fire-fem millioner mennesker her i landet, men ikke alle har Internett, og ikke alle vet hva personvern betyr. Selv er jeg bare 16 år gammel, men har allerede forstått at denne saken er verdt å kjempe for. Personvern bør bli den viktigste saken for de reelt (liberal-/nasjonal-)konservative partier ved stortingsvalget i 2009. De partier som vil strekke seg lengst for å sette foten ned overfor EU/EFTA/ESA, vil få min stemme. (Og slik situasjonen er nå, er en stemme til Høyre temmelig utelukket. Det samme gjelder Senterpartiet. Eliminasjonsmetoden gir Venstre som eneste mulighet pr. i dag, men kanskje Kystpartiet kan bli aktuelt, se www.kystpartiet.no for dekning av bl.a. datalagringsdirektivet og en mer generell EU-motstand.)

Stå på videre, Vox populi!

Anonym sa...

Innlegg i Dagbladet i dag som tar opp FBI-forbindelsen med EUs datalagringsdirektiv:
http://www.dagbladet.no/kultur/2008/03/31/531049.html

Forresten har jeg ikke klart å finne denne siden via Dagbladets egne forsider, men derimot her:
http://www.neitileu.no//nyhetsklipp/forsvar_og_sikkerhet/de_gode_hensikters_diktatur

Hvordan skal man klare å holde seg oppdatert?