lørdag, august 26, 2006

Enoksen varsler nye tøffe tiltak mot kraftkrisen

Det har i dag kommet lekkasjer fra at hemmelig regjeringsnotat vedr. kraftkrisen. Odd Roger Enoksen har innført ett tiltak som ikke er offentlig kjent ennå. Tiltaket må sies å være meget kontroversielt.

Det vil med virkning fra 1. oktober bli innført en kraftforbruker-skatt for enslige.
Siden enslige bruker omtrent like mye energi som par, er det naturlig å sørge for at det lages et incitament slik at enslige kan redusere energiforbruket ved å flytte sammen med noen.

I disse krisetider er det ikke en selvfølge å få være enslig, sier Odd Roger Enoksen i notatet. Detaljene vedr. den nye skatten er ikke klare før 1. november, en måned etter innføringen.

Dette tiltaket vil sammen med støtteaksjonen til ovnsselgere, løse vår kraftkrise. Det viser i følge Enoksen at vi har en handlekraftig og visjonær regjering som ikke går av veien for upopulære tiltak. Jeg håper velgerne ser det langsiktige fokus vi har på å løse energikrisen, sier Enoksen i det hemmeligstemplede notatet.

Ingen kommentarer: