tirsdag, august 15, 2006

Landbrukssamvirket vet best

I et debattinnlegg i Dagens Næringsliv, går kommunikasjonsdirektør Janne Log Røren i Norsk Landbrukssamvirke til frontalangrep på kritikerne av fusjonen mellom Gilde og Prior. Med store bokstaver så fratar hun kritikerne meningsberettigelse fordi forbrukerne har talt og de vet best.


Problemet er bare at forbrukerne har ikke blitt spurt om fusjonen mellom Gilde og Prior. Det er helt andre spørsmål som Røren viser til i innlegget sitt og som hun bruker som kronargument for fusjonen. Snakk om å blande kortene.

Jeg siterer:

"Angrepene kommer først og fremst fra liberalistiske medier, investoreide konkurrenter og Høyre-politikere. Felles for kritikerne av fusjonen mellom Gilde og Prior er at de skyver forbrukerne foran seg, like monomant som venstreradikale grupper tidligere skjøv ”folket” foran seg.”


Ja vel, men hvilken merkelapp vil kommunikasjonsdirektør Log Røren sette på Forbrukerrådet? Neppe liberalistisk og heller ikke noen som fører Høyrepolitikk. Jeg vet ikke om det var bevisst eller bare ren glemsel som gjorde at Log Røren utelot Forbrukerrådet fra listen over de som er kritiske til fusjonen?

Forbrukerrådet sier nemlig om fusjonen:

”Priors, så vel som Gildes, insentiver til å fortsette innovasjonen og frembringe stadig flere produkter i hardere konkurranse mot hverandre, vil være vesentlig sterkere uten en sammenslåing av de to selskapene. Forbrukerrådet kan ikke se at det er andre aktører enn nettopp Gilde og Prior i norsk matvareproduksjon som er i stand til å utøve et slikt press på disse to selskapene. Forbrukerrådet mener derfor at Gilde og Prior både er reelle konkurrenter med disiplinerende virkninger på hverandres priser og at de er potensielle konkurrenter innenfor andre viktige produktområder. Det er nettopp konkurransen mellom Gilde og Prior som bidrar til økt innovasjon, større produktmangfold og bedre produktkvalitet.

- Det er derfor helt riktig av Konkurransetilsynet å gripe inn mot Gilde - Prior fusjonen, sier Forbrukerrådets direktør.”

Det er atså dette kommunikasjonsdirektøren kommenterer som:

”noe sludder å skyve forbrukerne foran seg i kampen mot norsk landbruksindustri og mot landbrukssamvirket”

Forresten så er vel norsk landbruksindustri noe mer enn landbrukssamvirket eller var dette bare en ”slip of the pen”.

Jeg vil anbefale kommunikasjonsdirektøren å innta en litt mer ydmyk holdning, det er ikke sikkert forbrukernes positive holdning fortsetter med slik arrogant fremferd.

Man skal heller ikke glemme at de overveldende positive svarene som kommer frem i forbrukerundersøkelsen gjenspeiler det faktum at det ikke finnes noe særlige alternativ til landbrukssamvirket, dessverre. Det kan være resignasjonen som gjør at tallene er så gode for samvirket. Den dagen konkurransen fra utlandet blir reell er det mulig Landbrukssamvirket må lage nye undersøkelser.

Da kan det hende at ”rike Høyre-velgere i Oslo og Bærum” blir representative for norske forbrukere.

1 kommentar:

Modernisert og global sa...

jeg har gått litt i dybden på gilde/prior-saken og jeg fant mye grums:
I dybden på Gilde/prior-saken