onsdag, mai 24, 2006

Asylsøkernes bjørnetjeneste

Trygve Nordby er sikkert en velmenende mann. Men med sin misforståtte snillisme for å hjelpe asylsøkere har han sannsynligvis har gjort dem en real bjørnetjeneste.

Vi husker kanskje La Fontaines fabel om den velmenende bjørnen som i sin iver etter å jage en flue fra sin herres hode, kastet en sten etter den og kom til å knuse sin herres panne.

I Trygve Nordbys verden har kravet til å bli akseptert som asylsøker blitt senket så lavt at han nok har knust noen panner i lang tid fremover. Vi må anta at selv politikere fra den rødgrønne regjering vil gå langt i å distansere seg fra den tvilsomme praksis om UDI har nedfelt. Så langt at også asylsøkere som under normale omstendigheter hadde sluppet gjennom nåløyet, nå vil få avslag.

Nå vil politikere fra alle leire, unntatt FrP, løpe om kapp for å komme unna noe som kan feste dem til UDI og Trygve Nordby. FrP trenger som vanlig ikke å løpe fra noe som helst. De kan bare fortsette praksisen med å snu seg etter den veien vinden blåser.

UDI er et monument over politikeres ansvarsfraskrivelse når sakene blir vanskelig nok. De ønsket et instrument for å håndtere kilne innvandringsproblemer for å slippe å bli konfrontert med vanskelige avgjørelser.

At ledelsen i UDI kunne operere til de grader på egenhånd gjør det legitimt å stille spørsmål ved politikernes kontroll. Den ser ut til å ha vært fraværende. Men hensikten er oppnådd: Gikk det galt kunne de skylde på UDI, gikk det bra kunne de sole seg i glansen.

En suksess har mange fedre, fiaskoen er foreldreløs.

2 kommentarer:

VamPus sa...

Lurer på hva du mener med at FrP bare trenger å snu seg den veien vinden blåser? At de har vært for liberale og slepphente i sin asylpolitikk? Ser for meg ut som at vinden blåser den veien FrP står, og at de ikke trenger å gjøre noe som helst.

Synd at asylinstituttet skal forvitres gjennom et byråkrati som mener de står over demokratisk valgte regjeringer. Men også synd at asylinstituttet for mange er den eneste legale døren inn i Norge. Sosialdemokratiets måte å vise internasjonal solidaritet på..

Knut Johannessen sa...

Vampus: For å være ærlig, så var kanskje ikke bemerkningen om FrP så veldig elegant, men mer et hjertesukk over et parti som ikke trenger å stå til ansvar for sine politiske vedtak. Den kunne vært spart, men skitt au.

Ellers er jeg enig i at asylinstituttet i lang tid vil lide under andres feilgrep. Det var også utgangspunktet for innlegget.