tirsdag, mai 23, 2006

Fotball skader hjernen

Nå skal jeg vokte meg vel for å dra den konklusjonen at dette er årsaken til merkelig oppførsel og ikke minst uttalelsene til media etter kampene fra både spillere og trenere, men jeg må innrømme at det noen ganger spøker i bakhodet. ( Og jeg har ikke spilt mye fotball)

På basis av en norsk tverrsnittstudie hvor både aktive og tidligere fotballspillere ble testet inngående, beskrev Alf Tysvær i sin doktoravhandling i 1992 en økt forekomst av kroniske hjerneskader hos fotballspillere etter en endt fotballkarriere sammenlignet med en relevant kontrollgruppe. Tysvær postulerte at årsaken var gjentatt heading av ballen. Siden har flere andre tverrsnittsstudier også pekt i retning av at fotball kan føre til målbare hjernefunksjonsendringer.

Nå har vi jo en rekke tidligere fotballspillere som trenere og da kan jo dette være en medvirkende årsak og en forklaring på uttalelser som denne til VG i går, der Henning Berg skjelte ut dommeren som ikke dømte straffe for Lyn mot Rosenborg:

"Jeg beklager overfor dommeren, sier Henning Berg. Og følger opp slik: - Men når det er sagt, så ser det ut som straffe. Og dommeren skal dømme ut fra det han ser. Det var ikke straffe, men det kan ikke dommeren ha sett, sier Berg.

- Så du mener det skulle vært straffe, selv om du nå vet at det var feil? - Hadde han blåst, hadde vi jo fått uriktig straffe. Det ble riktig til slutt, men det kan ikke dommeren ha sett der og da"

Noen ganger holder det med et enkelt: Unnskyld!

Ingen kommentarer: