lørdag, mai 20, 2006

Når noen har snakket sammen koster det skattebetalere 200 mill

De gamle dyder i AP har ikke endret seg mye. At noen "snakket sammen" var en vanlig måte å fikse saker på. Næringsminister Odd Eriksen og partikamerat Tormod Hermansen har snakket sammen og blitt enige om at Bredbåndalliansen skal få kjøpe 50% av Bane-Tele. Problemet er at prisen de skal betale er 200 mill. lavere enn høyeste bud. Dette melder Dagens Næringsliv i dag.

Bredbåndsalliansen som er en samling av noen av våre største el-leverandører har lenge siklet på denne godbiten. Næringsdept. har satt i gang en budrunde som i følge insidere kun er et skuebrød, fordi beslutningen er tatt. Bredbåndsalliansens bud ble av rådgiverne plassert på 3. plass bak Ventelo og en ukjent aktør. De ansatte og styret i Bane-Tele har protestert mot prosessen og er motstandere av salg til Bredbåndsalliansen.

Heldigvis har styret i Bane-Tele "baller" nok til å varsle sin avgang dersom ministeren instruerer styret. Men noen har snakket sammen og da settes vanlige spilleregler til side. At det koster skattebetalerne 200 mill, det bryr ikke næringsministeren seg om. Det er viktigere at venner blir tilgodesett. Dette minner stygt om noe som foregår i mindre demokratiske land.

Ingen kommentarer: