mandag, mai 01, 2006

Professoralt idioti

Jeg liker ikke FrP og jeg liker ikke FrPs politiske program. Nettopp derfor blir jeg forbanna når jeg hører rikssynser og professor i sosialmedisin, Per Fuggeli, bruke 1. mai til et frontalangrep på FrP.

Og omgivelsene er ikke helt uvesentlige. Han gjør det i Vålerengen kirke. I en appell under gudstjenesten. Norsk kirkes største klovn, Einar Gelius har fått en verdig utfordrer i sin egen kirke.

Per Fuggeli slo til for fullt, intet budskap om nestekjærlighet eller om å snu det annet kinn til. Han presterte å karakterisere ca. 30% av det norske folk på denne måten:
"- Jeg hadde nær sagt: Herregud, hva er det som ulmer i den norske folkesjelen når én av tre gir Fremskrittspartiet sin stemme. - Hva er det som ulmer i den norske folkesjelen når de andre partiene feigt lar Frp får sette den onde dagsordenen", spurte Fugelli fra prekestolen.

Nå må selvsagt professoren få lov til å si hva han ønsker når han ønsker det, men å gjøre det på denne måten i en kirke 1. mai, det var ikke spesielt klokt.

Ordtaket: "Den Gud gir et embete, gir han vett med", passer særdeles dårlig på Per Fuggeli.

1 kommentar:

Parsifal sa...

"− Takket være legeforeningen har jeg nå en god pensjon som 72-åring selv om jeg meldte meg ut i 1991, sier han. − Da jeg skrev boken «Nytt lys på medisinen», hadde jeg et håp om å komme i en faglig dialog med norsk medisin. Men boken ble hel-slaktet av professor i sosialmedisin Per Fugelli i Tidsskrift for den norske lægeforening. Til tross for at jeg fikk ros for «potens og kjetteri», ble jeg betraktet som «en enfoldig askeladd som løp rundt i verdensrommet og i verdenshistorien og ropte: Jeg fant! Jeg fant!», sier Schjelderup med et smil. Det var en latterliggjørelse ikke bare av boken, men av meg som person og et signal til norske leger om ikke å ta meg alvorlig. Jeg meldte meg derfor ut av legeforeningen for å spare meg selv for frustrasjoner og forsøkte i stedet å engasjere meg i andre prosjekter som den tibetanske skolen."

Litt mer om Fuggeli. Fra:
http://www.trim.no/pub/art.php?id=448&print