tirsdag, mai 30, 2006

Platebransjen vil innføre politistatmetoder

Ifpi (platebransjens forening i Norge) vil overta rollen som politi og domstol når det gjelder piratkopi-saker i Norge. Dette er helt i tråd med den totalitære linjen som Sæmund Fiskvik la opp til før han gikk av i fjor. Fiskvik var ikke ukjent med slike metoder fra sin fortid i AKP-ML. Han styrte platebransjens organisasjon i Norge med jernhånd i over 20 år. Vi aner hans ånd over dette utspillet.

I Dagens Næringsliv i dag, ser jeg at bransjen har fått drahjelp fra Inger Marie Sunde, nå forsker ved Universitetet i Oslo, tidligere kjent fra Økokrim som aktor i saken mot ”DVD-Jon”. Sunde har ingen betenkeligheter ved å utstyre platebransjen med carte blanche-fullmakter:

”Jeg forutsetter at bransjen forholder seg til lover og regler, og ikke sender torpedoer på dørene til folk for å kreve inn penger, sier hun.

Problemet er at rettighetshaverne ikke vet hvem fildelerne er, eller hvem de skal rette et erstatningskrav mot. Ved å få tilgang til brukeridentitet og andre personopplysninger, kan musikkbransjen selv slå ned på den ulovlige virksomheten, sier Sunde.

Man tror nesten ikke det man leser. Skal dette kunne foregå i rettstaten Norge? Skal vi slippe en aktør som tidligere har benyttet tvilsomme metoder i sin kamp mot piratvirksomhet, helt løs? Skal vi privatisere etterforskning og domstoler?

Hvilke andre bransjer skal vi også slippe til? It-bransjen vil selvsagt også ha innsyn i folks PCer for å se om man har piratkopiert programvare. Filmbransjen likeså.

Jeg trodde at en forutsetning for en rettstat var at vi hadde et skille mellom lovgiver, etterforskende og dømmende myndighet. Her skal vil lage en kombiløsning der en av partene i sakene både er etterforsker og dommer. Hadde det ikke vært for at temperaturen er relativt lav om dagen, så hadde jeg stilt diagnosen solstikk.

Vi har et lovverk som regulerer dette i dag. Loven om elektronisk kommunikasjon og den sier at nettbrukers identitet er taushetbelagte opplysninger som kun politiet har adgang til. Og slik bør det være.

At platebransjen hilser Sundes utspill velkommen, var vel ingen bombe. Deres advokat Espen Tøndel er da også strålende fornøyd med forslaget og sier at det ville vært en stor fordel om man fikk utlevert personopplysningene fra internettleverandørene.

Da ville vi slippe å gå veien om politi eller domstol, noe som ville gjort jobben vår betraktelig enklere.”, sier Tøndel.

Vel, Tøndel. Det skal ikke være så enkelt å få mennesker dømt i Norge. Jeg trodde det var noe du lærte på 1. avdeling jus. Dette er metoder som er gangbare i land vi helst ikke vil sammenligne oss med og som vi takker nei til.

1 kommentar:

Bent I. sa...

Dette er i utgangspunktet et horribelt forslag. Når det så støttes fullt ut av tidligere aktor Inger Sunde, blir det nærmest absurd. Og platebransjen har jo selvsagt vikarierende motiver for å støtte dette forslaget. Det er skremmende å se hvor lite rettsprinsipper betyr for enkelte også i Norge. Man kan spørre seg om dette egentlig er et alternativ til et hvitt flagg fra platebransjens side? Har de gitt opp sin kamp mot de store fildelerne, som faktisk _er_ det store problemet for bransjen; og dermed blitt så feige at de er ute etter "hvem-som-helst" for å i det hele tatt kunne slå seg på brystkassen og si til seg selv at de tross alt er mektige?

Heldigvis støttes ikke dette av Datatilsynet, og det spørs vel om det vil være å få hjemmel i lovverket for å gjennomføre noe slikt. Vi kan forhåpentligvis også i fremtiden smykke oss med tittelen rettsstat.