fredag, mai 26, 2006

Hjemme bra, men borte best

Stortingsproporsjoner kan noen ganger være "morsom" lesning, der man kan finne gullkorn. En slik er St. prp. 58 om "å oppretthalde eineretten til Posten". (Vi har samferdselsminister fra Sogn, må vite, )

Stortinget vedtok i 2005 å oppheve Postens monopol på brevsendinger mot APs og SVs stemmer. At dette blir omgjort nå er ingen stor overraskelse. Det blir selvsagt vedtatt i Stortinget.

Jeg vil dele noen utvalgte ord fra Stortingsproppen med dere:

Erfaringar frå land som har avvikla eineretten tyder ikkje på at ei liberalisering gjer det umogleg å nå denne målsettinga. Liberaliseringa av postmarknaden i Sverige tyder likevel på at det først og fremst er kundar med store postvolum som har tent på konkurranseutsetjinga.

Ja, det er jo dumt at det er de store kundene som får de beste prisene. Men her kommer høydepunktet:

Den største konkurrenten til Posten Sverige er selskapet CityMail, som er eigd av Posten Norge. CityMail driv i hovudsak med utdeling av industriell massepost i dei mest folketette områda i Sverige.

På bakgrunn av erfaringar frå Sverige, ser Samferdselsdepartementet det ikkje som sannsynleg at avvikling av eineretten vil føre til at konkurrentar til Posten etablerer seg i heile landet. Nye aktørar på den norske marknaden vil truleg først og fremst konsentrere seg om å «skumme fløyten» av dei lønsame delane av marknaden, slik som CityMail har gjort i Sverige.

Ja, dere leste riktig. I Sverige er det ok at Posten Norge skummer fløten i konkurransen, men i Norge er det fy-fy. Konkurranse kan vi ikke ha, det kunne jo gi et bedre og billigere produkt. Posten har nå også etablert City Mail, Danmark for å "skumme fløten" der også.

1 kommentar:

Anonym sa...

Å fy f***

Nå lo jeg rett ut altså... LOOOL